Komma i kontakt
Gasfyndighet i Moçambique utgör möjlighet för SMF (små och medelstora företag)

Artikel, Artikel

Gasfyndighet i Moçambique utgör möjlighet för SMF (små och medelstora företag)

Hjälpa Moçambique att förverkliga potentialen hos den tredje största fyndigheten av flytande naturgas.

Enligt Standard Bank kan fyndigheten av uppskattningsvis 20 miljarder fat naturgas, som upptäcktes 2012 i Rovumadeltat utanför Moçambiques kust, potentiellt tillföra 39 miljarder amerikanska dollar till landets ekonomi före 2035 – vilket är enormt betydelsefullt för världens sjunde fattigaste land. 

Doug Aris, Oil and Gas Africa Community Manager, förklarar hur vi gör det möjligt för Moçambique att förverkliga potentialen hos den tredje största fyndigheten av flytande naturgas.

Med en årlig BNP på bara 1 215 US dollar per capita och en arbetslöshet på mer än 25 %, är det inte fel att säga att Moçambique inte var helt förberett på en av världens genom tiderna största fyndigheter av en naturlig energiresurs år 2012. Medan de kommande utmaningarna i att förvalta fyndigheten och bevara vinsterna från Moçambiques nyfunna rikedomar på lång sikt är enorma, så är möjligheten att förbättra hela nationens välfärd utan tvivel ännu större och därför oerhört spännande.

Vilka utmaningar ställs lokala leverantörer inför?

Lokala företag har en enorm möjlighet att säkra arbete. För att uppnå hållbara resultat måste dessa SMF:er presentera sig själva som starka konkurrenter inom de leverantörskedjor som stödjer de internationella olje- och gasbolagen som utvinner gasen.

För närvarande står de dock inför att antal hinder, bland annat:

  • Brist på synlighet i förhållande till International Oil Companies (internationella oljebolag, IOC) och EPC-entreprenörer (Engineering, Procurement and Construction, projektering, upphandling och utförande)
  • Inkonsekvent tillgång till IOC:ers kommande arbetsplaner.
  • Utbredd oförmåga att uppfylla internationella standarder och begränsad vägledning för att förbättras.
  • De höga kostnaderna för kompetenshöjning och företagsutveckling (dessa förvärras ytterligare av de höga kostnaderna för banklån i Moçambique).

Utforma en lösning

Med dessa utmaningar i åtanke har arbetet med att ge regionen säkerhet börjat.

15 000 leverantör anlitar för närvarande oss för att visa upp sin kompetens för olje- och gasbolag världen runt. Bland dem finns 3 000 medlemmar av vårt brittiska och europeiska olje- och gasnätverk, som har ett lägre antal dödsolyckor än industrigenomsnittet (enligt RIDDOR- och Eurostat-standarder), och vi vill uppnå samma säkerhetsnivå i Afrika.

Vårt mål är att hjälpa Moçambique att förverkliga sin potential och vi har lanserat ett samarbetsprogram som kommer att sammanföra de nödvändiga parterna för att kollektivt lösa vissa av dessa problem.

EAOG-nätverket (East Africa Oil and Gas) skapades för tre år sedan i partnerskap med två globala olje- och gasbolag, BG och Equinor (tidigare Statoil), för att göra det möjligt för bägge företagen att hitta etiska, transparenta leverantörer i Tanzania som uppfyllde exakta upphandlingskriterier. Vi drar nu nytta av lärdomarna från det samarbetet för att stödja Moçambique och tillämpa en liknande modell som kan anpassas till andra regioner.

Möjliggöra synlighet för leverantörer och projekt

I partnerskap med Anadarko har ett kostnadsfritt registreringssystem skapats. Det ger lokala leverantörer synlighet på marknaden genom att de fyller i ett enda frågeformulär för Mozambique LNG Project.

Det här gör att Anadarko kan granska bekräftade leverantörsdata på en enda plats för hela leverantörskedjan, vilket sparar tid och kostnader i kvalificeringsprocessen.

Medan vi arbetar med att upprätta kvalitetskontroll genom standardisering och efterlevnad i leverantörskedjan, har ett brett nätverk av leverantörer som vill arbeta i Moçambique redan etablerats och inköpare har också börjat offentliggöra pågående projekt, som deltagande leverantörer kan få tillgång till genom de kommande arbetsplanerna.

Uppfylla och överträffa internationella standarder

Runt om i världen hjälper vårt nätverk medlemmarna att förbättra operativa standarder inom nyckelområden, från hälsa och säkerhet till dokumenthantering, modernt slaveri och mycket mer.

Ta det första steget för att göra ditt företag synligt för leverantörskedjebehov i Moçambique genom att registrera dig kostnadsfritt.

Registrera dig hos Oil and Gas Africa idag.

← Artikel