Komma i kontakt

Gör en etisk övergång till energi med lägre koldioxidutsläpp

Achilles rigorösa utvärdering och validering, virtuella revisioner och revisioner på plats samt intervjuer med anställda gör att ledande energiföretag kan uppnå enastående transparens i sin leveranskedja och fullständigt förtroende för sin rapportering, samtidigt som de bidrar till att bygga en säkrare, rättvisare och mer hållbar värld.

ACHILLES KUNDER

Världens ledande energibolag väljer Achilles

Achilles arbetar med världens ledande energibolag och erbjuder stöd över hela världen för att minska miljöpåverkan, utrota modernt slaveri och barnarbete, stödja kontinuerliga förbättringar av leveranskedjan och säkerställa tillförlitlig rapportering av due diligence i leveranskedjan.

EDF chooses Achilles for ESG supply chain management

Berättelser från kunder

Achilles kunder är marknadsledande och ligger i framkant när det gäller miljöstyrning och social styrning.

LÖSNINGAR FÖR ENERGIFÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Lösningar för en säkrare, rättvisare energibransch med lägre koldioxidutsläpp

Achilles har många decenniers erfarenhet av att arbeta med världens ledande energibolag för att hantera risker i leveranskedjan, minska koldioxidutsläppen och leverera exceptionell transparens i leveranskedjan.

Nätverk av kvalificerade leverantörer

Få tillgång till en noggrant validerad databas med förkvalificerade globala leverantörer inom energibranschen som uppfyller lokala och internationella ESG- och upphandlingsregler.

Läs mer
on site audits

Due diligence av leverantörer

Noggrann bedömning och validering av er leverantörskedja för att säkerställa att era leverantörer uppfyller era standarder och att ni följer de bestämmelser som är relevanta för er verksamhet.

Läs mer

Carbon Reduce

Effektivt mäta, hantera och minska ditt koldioxidavtryck med världens enda ISO14064-1 Carbon Management Scheme.

Läs mer

Revisionsförklaring

Tydligt visa era resultat mot ESG-nyckeltal och hållbarhetsmål (SPT) för långivare och andra intressentgrupper.

Läs mer

Global energi

Överensstämma med internationella Global Energy-standarder, uppnå överensstämmelse med global lagstiftning för leveranskedjan och spela din roll i en etisk övergång till en framtid med ren och grön energi.

Achilles Branschinsikt

Rekommenderas för dig

Prata med oss

Tala med en av våra experter på ESG och koldioxidhantering