Komma i kontakt

Hållbara lösningar för hantering av leveranskedjan inom sjöfarten

Vid en tidpunkt då den globala sjöfartsindustrin fokuserar på IMO:s mål och bestämmelser, inklusive ambitiösa mål för utsläpp av växthusgaser, kan Achilles axla bördan av era bredare skyldigheter i leveranskedjan för att uppfylla lagstiftning om due diligence och investerarkrav.

ACHILLES KUNDER

Marknadsledande energi- och transportföretag väljer Achilles

Achilles samarbetar med ledande järnvägs-, väg- och logistikföretag över kontinenter för att hantera påverkan på leveranskedjan, stödja kontinuerlig förbättring av leverantörer, ge förtroende för rapportering av due diligence och säkerställa efterlevnad av ESG-lagstiftning.

Shell chooses Achilles for ESG supply chain management

BERÄTTELSER FRÅN KUNDER

Achilles kunder är marknadsledare som befinner sig i framkanten av miljö- och samhällsstyrning.

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS FOR SHIPPING

LÖSNINGAR FÖR LEVERANTÖRSPROCESSER INOM SJÖFART

Achilles har årtiondens erfarenhet av att samarbeta med världens ledande transport- och logistikföretag för att hantera leveranskedjerisker, minska koldioxidutsläpp och leverera enastående transparent leveranskedja.

Nätverk av kvalificerade leverantörer

Få tillgång till en noggrant validerad databas med förkvalificerade leverantörer inom sjöfartsindustrin som uppfyller lokala och internationella ESG- och upphandlingsregler.

Läs mer
on site audits

Due diligence av leverantörer

Noggrann bedömning och validering av er leverantörskedja för att säkerställa att era leverantörer uppfyller era standarder och att ni följer de bestämmelser som är relevanta för er verksamhet.

Läs mer

Carbon Reduction

Effektivt mäta, hantera och minska ditt koldioxidavtryck med världens enda ISO14064-1 Carbon Management Scheme.

Läs mer

Revisionsförklaring

Tydligt visa era resultat mot ESG-nyckeltal och hållbarhetsmål (SPT) för långivare och andra intressentgrupper.

Läs mer

”Jag har känt till och arbetat med Achilles under många år. Jag vet att dess erfarenhet och starka närvaro inom den mer reglerade offshore-sektorn har förmågan att vara en facilitator för dessa frågor för den allmänna sjöfartsindustrin med sina ständigt växande krav på hållbarhet.”

Peter Schellenberger, Konsult inom leveranskedjan för sjöfart

Achilles Branschinsikt

Rekommenderas för dig

Prata med oss

Tala med en av våra experter på ESG och koldioxidhantering