Komma i kontakt

Hälso- och säkerhetsteam

Ni vet vad er verksamhet behöver och våra lösningar ger trygghet.

FRAMGÅNG FÖR ERT TEAM

Vi rekommenderar

Hälsa, säkerhet och kvalitet

Vi hjälper er att minska antalet olyckor och skador på arbetsplatsen, att förebygga skadade anseenden och att se till att regler följs oavsett var ni är verksamma.

Mer information

Hållbar miljö

Inte nog med att vi hjälper företag att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter, vi bidrar även till ökad effektivitet, reducerad risk och minskade kostnader.

Mer information

Finansiell risk och affärskontinuitet

Effektiv riskhantering är omöjlig utan tydlig insyn i leverantörskedjan. Uppgifterna vi samlar in och verifierar ger en fullständig bild.

Mer information

Intresseområden

På plats

Vår fullt hanterade tjänst hjälper er att se till att underleverantörer och utrustning förblir tillgångar och inte blir till belastningar.

Mer information

Granskning av arbetsförhållanden

Insikter från anställda och HR-relaterade policyer och processer för att ytterligare stärka er uppförandekod, CSR-policy och ert uttalande om nutida former av slaveri.

Mer information

Program för koldioxidminskning

Förutom de rättsliga aspekterna vill ni att leverantörer arbetar efter samma höga miljö- och arbetsstandarder som ni gör. Med våra hållbarhetsgranskningar kan ni vara säkra på att de gör det.

Mer information