Komma i kontakt

EU:s direktiv om tillbörlig aktsamhet avseende företags hållbarhet

EU:s direktiv om tillbörlig aktsamhet i fråga om hållbarhet förväntas träda i kraft 2024 och påverka både EU-baserade företag och EU-importörer. Läs mer om hur lagstiftningen kan tillämpas på ditt företag.

ACHILLES ESG SOLUTIONS

ESG risklösningar för leveranskedjan

Achilles är den världsledande experten på riskhantering i globala leveranskedjor. Vi arbetar med marknadsledande finansiella, industriella, kommersiella och statliga organisationer som kräver den seriösa, detaljerade analys och expertinsikt som krävs för att leverera exceptionella nivåer av EU CS DDD-rapporteringssäkerhet.

Nätverk av förkvalificerade leverantörer

Få tillgång till en omfattande databas med förkvalificerade leverantörer som uppfyller de ESG- och upphandlingsregler som är relevanta för dig.

ESG due diligence av leverantörskedjan

Achilles unikt rigorösa validering är det bästa sättet att uppnå fullständig efterlevnad av EU CS DDD.

Minskning av koldioxidutsläpp

Det enda brittiska ackrediterade ISO14064-1-certifieringssystemet som hjälper dig att mäta, hantera och minska ditt koldioxidavtryck.

Revisionsförklaring

Omfattande kontroll och validering av hållbarhetspåståenden i samband med lån kopplade till hållbarhet.

AKILLES INSIKT

Rekommenderas för dig

Ta kontakt med oss

Kontakta oss för att diskutera era krav på ESG-leverantörskedjan