Komma i kontakt
En Introduktion till EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS DDD)

Branschinsikter, Vitböcker

En Introduktion till EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS DDD)

Senast uppdaterad mars 2024

Den europeiska unionens direktiv om företagens hållbarhetsbaserade due diligence är en betydande utveckling i Europeiska unionens tillvägagångssätt för reglering av leverantörskedjor. När det träder i kraft kommer detta direktiv att kräva att företag implementerar effektiva processer för due diligence i leverantörskedjan för att förebygga och minska negativa mänskliga rättighets-, miljö- och klimatpåverkningar. Implementeringen av direktivet kommer att ske gradvis av EU efter ratificeringen, där varje medlemsstat kommer att verkställa direktivet med sina relevanta regleringsorgan.

Direktivet om företagens hållbarhetsbaserade due diligence har genomgått flera behandlingar i Europaparlamentet och har nu godkänts av Europaparlamentet. Även om vi vet vilka organisationer det kommer att påverka och dess omfattning, finns det fortfarande en viss osäkerhet kring hur det kommer att genomföras på nationell nivå i hela EU och vad det kommer att innebära för de berörda organisationerna (och deras leverantörer) som måste följa det.

Vad det täcker

Den här vitboken är avsedd att ge en användbar sammanfattning av det vi vet hittills. Vi kommer att hålla den uppdaterad när mer information framkommer.

Den inkluderar:

  • En översikt över direktivet om företagens hållbarhetsutredning och vad det omfattar.
  • Förhållandet mellan direktivet om företagens hållbarhetsutredning och annan lagstiftning som den tyska Lieferkettengesetz och den norska Åpenhetsloven.
  • Varför direktivet är viktigt.
  • Vilka organisationer som behöver följa det.
  • Förpliktelser för företag och direktörer.
  • Rapporteringskraven enligt direktivet om företagens hållbarhetsutredning.
  • Påföljder för att inte följa direktivet.
  • Fördelar och utmaningar med överensstämmelse.
  • Praktisk vägledning om hur du kommer igång

Fyll i formuläret för att ladda ner denna kostnadsfria vitbok nu.

Ladda ner denna kostnadsfria whitepaper nu

Get great insights in your inbox every month

Subscribe