Komma i kontakt
Konfliktmineraler 2021: Ny EU-lagstiftning och vad som krävs

Branschinsikter, Vitböcker

Konfliktmineraler 2021: Ny EU-lagstiftning och vad som krävs

En lag för att öka insynen i leverantörskedjor och som ställer krav på att företag garanterar att det tenn, tantal, volfram och guld som återfinns i deras slutprodukter är ansvarsfullt anskaffat

Efterfrågan på tenn, tantal, volfram (tungsten) och guld, som ofta kallas ”3TG”, har ökat kraftigt på grund av den växande efterfrågan på elektronikprodukter – telefoner, datorer, GPS-enheter, miniräknare, mikrovågsugnar, tv-apparater, batterier, klockor och ledningar. Så det är troligt att nästan varje hem, och troligen vartenda företag, använder produkter som innehåller en eller flera av mineralerna. Och nu kräver lagen att EU-importörer visar tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjor för allt tenn, tantal, volfram och/eller guld.

Världen har fått upp ögonen för sociala och miljömässiga orättvisor i tidigare ogenomträngliga hörn av industriproduktionen och lyfter fram leverantörskedjorna”, säger Katie Tamblin, produktchef på Achilles Information, som samlar in och kontrollerar leverantörsuppgifter från hela världen för att minska risker. ”Tillbörlig aktsamhet (due diligence) och rapportering om konfliktmineraler skapar insyn för tillverkare och konsumenter när det handlar om deras roll i att bidra till eller minska konflikter och tvångsarbete.

Ladda ner vår vitbok och läs mer om:

  • Vad är konfliktmineraler?
  • Vad 3TG-importörer bör känna till
  • Tidigare och senare led – restriktioner och krav
  • Hårdare kontroller och fler mineraler i framtiden
  • Garantera regelefterlevnad: tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjor, revisioner, externa experter


← Branschinsikter