Komma i kontakt

Globalt skydd mot ESG-risker

Skydda ditt företag från miljörisker, sociala risker och styrningsrisker och uppfyll globala efterlevnadskrav för leverantörskedjan med Achilles oöverträffade tjänster för riskbedömning av leverantörskedjan, granskning av leverantörer på plats, ESG-bedömning och rapportering.

VAD VI GÖR

Achilles erbjuder bästa möjliga skydd mot ESG-risker och driver på förbättringen av leveranskedjan

Achilles erbjuder bästa möjliga skydd mot ESG-risker och driver på förbättringen av leveranskedjan

Identifiera era ESG-risker

Achilles rigorösa leverantörsbedömning gör att du kan få en fullständig bild av riskerna i din globala leverantörskedja.

Driva på ESG-förbättringar

Med hjälp av skrivbordsrevisioner och revisioner på plats samt intervjuer med Achilles-medarbetare kan ni förbättra leveranskedjans prestanda och skydda er mot risker i leveranskedjan.

Visa att ESG efterlevs

Nöj dig inte med greenwashing. Uppfyll era mest ambitiösa hållbarhetsmål och rapportera med tillförsikt med Achilles systematiska riskhantering i flera steg för leveranskedjan.

Achilles hjälper Tesco att nå nya etiska anställningsstandarder

Vi visste att Achilles var mycket noggranna och flexibla i sin revisionsmetod och att detta var något som vi verkligen drog nytta av i vårt samarbete.

Courtenay Forbes, chef för mänskliga rättigheter

OMFATTANDE OCH RIGORÖS

En komplett end-to-end-lösning för en hållbar leveranskedja

Achilles tillhandahåller ett komplett program för hållbar leverantörskedja som gör det möjligt för organisationer att rapportera och offentliggöra ESG-status och förbättringar med förtroende på alla marknader och till alla intressentgrupper.

Omfattande datainsamling och aggregering
Verifiering och validering
Övervakning
Förbättring
Offentliggörande
Fördelar för leverantörer

Vi samlar in och analyserar data från ett brett spektrum av primära och sekundära källor för att säkerställa att du inte bara ser vad som har hänt tidigare utan, ännu viktigare, var dina risker kan ligga i framtiden. Du kan också lägga till dina egna betyg och se betyg från andra köpare i vårt nätverk för att få en mer heltäckande förståelse. Vår omfattande utvärdering är den mest omfattande på marknaden och omfattar ESG, finansiella risker samt hälso- och säkerhetsrisker för att ge dig maximalt skydd och förtroende för din leveranskedja.

Achilles utför en oöverträffad validering av information om leverantörskedjan och erbjuder även förstklassiga stationära och personliga revisionstjänster som gör att ni kan gå djupare in i leverantörskedjan och säkerställa att ni kan uppfylla era egna organisationsstandarder, alla relevanta ESG- och leverantörskedjeregler samt investerarnas förväntningar.

På Achilles är vi övertygade om att ESG varken bör eller kan vara en ”en gång för alla”-process. Vi arbetar kontinuerligt med din leverantörskedja för att hålla data uppdaterade, övervaka deras ESG-resultat och ge dig ett löpande skydd mot risker i leverantörskedjan.

Våra processer har förfinats kontinuerligt under mer än 30 år av stöd till internationella kunder, anpassats till branschregler och standardiserade modeller för att möjliggöra en kontinuerlig förbättring av din leveranskedja.

Achilles-plattformen gör omfattande information om leveranskedjan och analyser tillgängliga med en knapptryckning för att uppfylla alla era rapporteringskrav. För kunder som vill gå längre erbjuder vi även skräddarsydda rapporteringstjänster för att uppfylla specifika krav från myndigheter, investerare och andra intressenter.

När ni arbetar med Achilles förbättrar ni inte bara er egen hantering av leveranskedjan, utan era leverantörer får också ett betydande värde av ett Achilles-program – ni förstår era risk- och prestationskrav och arbetar för att inte bara uppnå dem utan även överträffa dem, så att ni sticker ut från mängden och vinner nya affärer. Leverantörer som investerar och slutför prekvalificeringsprocessen är synliga för regionala, nationella eller internationella inköpare och ser betydande kommersiella fördelar med sitt deltagande.

Berättelser från kunder

Rekommenderas för dig

Ta kontakt med oss

Kontakta oss för att diskutera dina krav på ESG-leverantörskedjan