Global beskyttelse mot ESG-risiko

Beskytt ditt selskap mot risiko innen miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring, ved hjelp av Achilles' unike rapporteringstjenester, ESG-rangeringer, risikovurdering og personlige inspeksjon av leverandører.

Kontakt oss
UTFORDRINGEN

Overholdelse av regler i leverandørkjeden

I dagens marked, der organisasjoner stadig er under lupen, er en god oversikt over leverandørkjeden ikke bare avgjørende for å sikre kvalitet, verdi og samsvar, det beskytter også mot straffende bøter og skade av omdømme. Achilles strenge vurderings- og rangeringssystem gir oversikt over hele leverandørkjeden, påviselig forbedring og trygg ESG-rapportering.

Avtaler for innkjøpere
ACHILLES-PROSEDYREN

Achilles gir best mulig beskyttelse mot ESG-relatert risiko og bidrar til forbedringer i leverandørkjeden

Det er kun Achilles som har medarbeiderne, prosedyrene, systemene, erfaringen og det globale nettverket som kreves for å samarbeide med kunder på alle stadier av prosessen. Vi hjelper med å identifisere risiko innen ESG og skape forbedringer på dette området, slik at ditt selskap er i samsvar med både loven og interessentenes forventninger.

Å definere sine svakheter innen miljø, samfunn og virksomhetsstyring

Med Achilles vil du kunne vurdere leverandørene ut fra strenge kriterier, og du vil dermed oppnå en full oversikt over hvilke risikoer som gjelder for din leverandørkjede.

Skap forbedring innen ESG

Ved hjelp av personlige inspeksjoner og gjennomganger kan du forbedre dine leverandørkjeder og dermed oppnå bedre beskyttelse mot risiko.

Dokumentasjon av ESG-samsvar

Våre strenge prosedyrer gjør at alle dine interessenter tydelig kan se hvilke tiltak du har iverksatt.

50 millioner

Ifølge ILOs siste anslag er det nesten 50 millioner mennesker som utsettes for moderne slaveri, hvorav nesten 28 millioner er i tvangsarbeid.

Tvangsarbeid: opphevelse av vedvarende risiko. Les vår spesielle rapport.

SLIK FUNGERER DET

En heldekkende løsning for en bærekraftig leverandørkjede

Achilles tilbyr et komplett og heldekkende program for administrasjon av en bærekraftig leverandørkjede, som gjør det mulig for selskaper å rapportere sin egen status vedrørende ESG, samt å oppnå forbedringer på ethvert marked og overfor enhver interessentgruppe.

Vi samler inn og analyserer data fra et bredt spekter av primære og sekundære kilder som gjør at du ikke bare ser hva som har skjedd i fortiden, men at du også – enda viktigere – kan finne ut hvor risikoen kan ligge i fremtiden. Du kan også legge til dine egne vurderinger, og se vurderinger fra andre innkjøpere over hele vårt nettverk, om du ønsker en enda bredere innsikt. Vår evaluering, den mest omfattende på markedet, inkluderer risiko knyttet til både ESG, økonomi, helse og sikkerhet, slik at du er sikret høyest mulig grad av beskyttelse og trygghet i leverandørkjeden.

Achilles gjennomfører en høyst avansert kontroll av opplysninger vedrørende leverandørkjedene, samt en unik personlig inspeksjon og gjennomgang av ypperste kvalitet. Dette vil gi deg en langt mer dyptgående forståelse for din leverandørkjede, slik at du kan etterleve alle krav og forventninger – både fra investorer, interessenter, myndighetene og ikke minst kravene du stiller til ditt eget selskap.

I Achilles har vi alltid tenkt at ESG er en pågående prosess som aldri blir fullført. Vi jobber kontinuerlig med hele din leverandørkjede for å holde data oppdatert, og følge med på utviklingen og resultatene knyttet til ESG. Vi sørger for at du alltid er godt beskyttet mot risiko i leverandørkjeden.

Gjennom 30 år har vi samarbeidet med internasjonale kunder og tilpasset oss forskrifter og standardiserte modeller i en lang rekke bransjer. På den måten har vi gradvis utviklet og oppgradert våre prosedyrer, slik at du skal være sikret en stadig forbedring av din leverandørkjede.

Achilles-plattformen gjør at du kun med et tastetrykk har tilgang til alle nødvendige opplysninger om leverandørkjedene. For kunder som ønsker ytterligere informasjon til sine rapporteringsbehov, tilbyr vi skreddersydde rapporteringstjenester i samsvar med spesifikke krav fra myndigheter, investorer eller andre interessenter.

MENNESKER, MILJØ OG AVKASTNING

Beste praksis for ESG-rapportering

Dagens leverandørkjeder, som ofte kjennetegnes av en kompleks struktur, kan by på store vanskeligheter når det gjelder å finne, forstå og bekjempe ESG-problemer. I over 30 år har Achilles hjulpet verdens største og mest sammensatte organisasjoner med å forstå problemene som kan oppstå i leverandørkjedene, og å tilby en solid beskyttelse mot slike potensielle problemer.

Innsikt