Kontaktskjema

Bedriftens samfunnsansvar

Vi gjør CSR viktig for kundene våre og lever som vi lærer når det gjelder vår egen bedrifts sosiale ansvar. Om mulig slår vi oss sammen med eksterne partnere for å sikre at CSR er så bra som det kan være og vil bestå vår egen revisjon.

Karbon

Vi ønsker å vise lederskap innen måling, administrering og rapportering av karbonavtrykket for driften vår, og vi vet fra de årlige CEMARS (Carbon & Energy Mangement and Reduction Scheme)-sertifiseringene våre at vi har redusert dette med mer enn 34 % de siste ni årene.

Moderne slaveri

Moderne slaveri er i sannhet et av de viktigste menneskerettslige spørsmålene i vår tid. Vi engasjerer oss sterkt i arbeidet med kundene for å forenkle det komplekse arbeidsmarkedet de driver i.  Vi tar vår egen rolle i eliminering av moderne slaveri like alvorlig.

moderne-slaveri-lovgivning

Rapportering av kjønnsbaserte lønnsforskjeller

Vi er forpliktet til prinsippet om likelønn og like muligheter, uansett kjønn, og tar hensyn til forskjeller i arbeidstid, valgt yrke, utdanning og arbeidserfaring. Vi mener at dette harmonerer med våre verdier og vår kultur. Vi mener også at det er i vår organisasjons og våre ansattes interesse at vi sikrer et rettferdig betalingssystem. Du finner vår rapport om kjønnsbaserte lønnsforskjeller her.

Gender_pay_gap_reporting_26.09.17