Helse- og sikkerhetsteam

Du vet hva virksomheten din trenger, og med våre løsninger kan du slappe av.

Vi vet at du som medlem av helse- og sikkerhetsteamet er opptatt av å forbedre langsiktig helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Hovedfokus er å påse at alle har et trygt og sikkert arbeidsmiljø og forhindre ulykker, skader og arbeidsrelaterte sykdommer. Avhengig av hvilken virksomhet du driver, kan teamet ditt også være ansvarlig for å sikre maskineri, brannsikkerhet, støy, kontroll av farlige stoffer, manuell håndtering og miljøhelse.

I visse bransjer som driver mange forskjellige anleggsområder, kan helse- og sikkerhetsteamet påse at arbeiderne og underkontraktørene følger etablerte retningslinjer og sikkerhetsforskrifter. Våre prekvalifiseringsverktøy, revisjoner og vurderinger gir teamet ditt full oversikt over leverandørkjeden, slik at du kan sikre at leverandørens kultur og verdier samsvarer med dine og at de overholder lokale og globale lovkrav.

SUKSESS FOR TEAMET DITT

Anbefalt for deg

Helse, sikkerhet og kvalitet

Uansett hvor du har din virksomhet, kan vi hjelpe deg med å redusere skader og ulykker på arbeidsplassen, forhindre omdømmeskade og sikre etterlevelse av forskrifter.

Les mer

Miljømessig bærekraft

Vi hjelper ikke bare selskaper med å oppfylle rapporteringsforpliktelsene de har – vi fremmer også effektivitet, reduserer risikoen og får ned kostnadene.

Les mer

Økonomisk risiko og forretningskontinuitet

Effektiv risikostyring er umulig uten god synlighet i leverandørkjeden. Dataene vi samler inn og verifiserer, gir deg hele bildet.

Les mer

Også av interesse

På stedet

Vi tilbyr en totaladministrert tjeneste som sikrer at underleverandører og utstyr forblir en ressurs og ikke en ulempe.

Les mer

Revisjon av arbeidspraksis

Innsikt fra retningslinjer og prosesser knyttet til ansatte og HR for å styrke organisasjonens etiske retningslinjer, samfunnsansvar og erklæringer om moderne slaveri.

Les mer

CarbonReduce-programmet

Utover det rent juridiske vil du gjerne være trygg på at om alle leverandørene følger de samme strenge miljø- og arbeidsstandardene som du gjør. Takket være bærekraftrevisjonene våre kan du det.

Les mer