Kontaktskjema
Anerkjenne at det finnes moderne slaveri i Storbritannia: et viktig første skritt

Artikkel, Artikkel

Anerkjenne at det finnes moderne slaveri i Storbritannia: et viktig første skritt

Det som gjør det så vanskelig å eliminere moderne slaveri i Storbritannia og utenlands, er at det er så vrient å få øye på. Ofrene kan se ut til å leve helt vanlige liv, mens de i realiteten blir utnyttet for andres vinning. Oppstyret rundt arbeidsforholdene i konfeksjonsfabrikker i Leicester den siste tiden viser at det finnes et problem like under overflaten. Covid-19-krisen har kastet nytt lys over dette problemet, som beskrives som en «åpen hemmelighet», men det er neppe unikt for klesbransjen.

Det er også en kjent misforståelse at moderne slaveri i Storbritannia bare er gjeldende i en liten andel av bransjer og selskaper. Selv om problemet kanskje er tydeligere når det gjelder prostitusjon og små bedrifter som neglsalonger og kiosker, finner man det også på byggeplasser, fabrikker, gjenvinningsstasjoner, bondegårder, i renholdsbedrifter og i fiskeindustrien.

Problemet er større enn mange er klar over. Statistikk om moderne slaveri fra den ideelle organisasjonen Unseen antyder at 25 millioner mennesker rundt om i verden holdes i en eller annen form for tvangsarbeid. I 2018 ble det meldt fra til de britiske myndighetene om 6993 mulige tilfeller av tvangsarbeid.

For å kunne få bukt med tvangsarbeid i Storbritannia må selskapene ta inn over seg hvor stort dette problemet faktisk er, og hvor ansvaret for det ligger.

Bevisbyrden

Ansvaret for å få bukt med moderne slaveri i Storbritannia hviler på innkjøperne og leverandørene i leverandørkjeden. Selv om myndighetene, politiet og rettsvesenet er ansvarlige for å stille de kriminelle til ansvar, kan de ikke gjøre en god jobb uten hjelp fra selskapene.

Kort fortalt er det ingen holdbar strategi å håpe at du driver en lovlig og etisk leverandørkjede – du må faktisk forsikre deg om det.

Innkjøpere som bestemmer seg for å undersøke arbeidsforholdene i leverandørkjeden, kan iblant komme over uventede saker. Badger Sportswear var tvunget til å droppe en viktig leverandør da det ble kjent at selskapet benyttet seg av tvangsarbeidere i kinesiske arbeidsleirer. Det viste seg at leverandøren hadde oppgitt falsk dokumentasjon til en av Badgers tredjepartspartnere. I 2019 avdekket en sak i britiske medier at britiske supermarkeder uten viten solgte produkter fra leverandører som benyttet seg av tvangsarbeid. Og bruken av omstridte mineraler i elektronikkbransjen, slik som wolfram, tantal og tinn utvunnet i Den demokratiske republikken Kongo og som stadig finner veien til smarttelefonene våre, er også noe som må følges med argusøyne.

Bevisbyrden som hviler på innkjøpere og leverandører, betyr at det er svært viktig å få tak i nøyaktige og pålitelige leverandørkjededata som et første skritt. Det kan være vanskeligere enn det virker som, men det er akkurat hva vår Labour Practice Audit (LPA) er til for.

Verdien av en Labour Practice Audit (arbeidsforholdskontroll)

Labour Practice Audits (LPA-er) er et viktig verktøy som gjør at selskapene kan få satt dataene sine i system og finne eksempler på misforhold, som ellers ville vært nærmest umulig å avdekke. Innkjøpere kan kjøre en Labour Practice Audit (LPA) på en hvilken som helst leverandør for å ta en nærmere titt på denne. Slike kontroller kan være øyeåpnere for innkjøpere, ettersom det ellers kan være en kompleks oppgave å kartlegge nøyaktig hvem som jobber i produksjonsanlegg og leverandørkjeder.

Våre LPA-er hjelper innkjøperne med å forsikre seg om at de driver lovlige og etiske leverandørkjeder, ved å gi en oversikt over leverandørenes faktiske daglige drift. Dermed kan innkjøperne lettere forsikre seg om at selskapene de velger å jobbe med, driver i tråd med deres egne verdier når det gjelder å få bukt med moderne slaveri i Storbritannia.

Våre kontrollører drar ut til anlegg og intervjuer leverandørenes arbeidere anonymt for å avdekke eventuelt tvangsarbeid. Etter det lager vi en rapport basert på de detaljerte funnene vi gjør som er relevante for innkjøperne. Ved behov kan vi dra tilbake til leverandøren og foreta en fullstendig gjennomgang av ledelsen og ansettelsesprosessen for å finne roten til problemet . Kunder som har kjørt en LPA på byggeplasser, forteller at en slik LPA er spesielt verdifull. Ikke bare fordi den går mer i dybden enn bare å krysse av på et skjema, men også fordi den gjør dem i stand til å finne ut hvor svakhetene ligger, og hvordan de kan samarbeide med entreprenørene for å løse disse problemene.

Kampen mot moderne slaveri i Storbritannia må begynne med en ærlig holdning til problemet. Detter er bare mulig dersom selskapene har pålitelige data om arbeidsforholdene. Med vår ekspertise og erfaring kan vi gi deg sikkerheten du trenger i møte med denne utfordringen.

Last ned vår utredning om moderne slaveri i dag.

← Artikkel