Kontaktskjema

All networks

Global Energy

Næring: Energi

Region: All Regions

Kjøpere: 76

Leverandører: 19,065

Achilles Network

Næring: Alle

Region: All Regions

Kjøpere: 229

Leverandører: 61,319

BuildingConfidence

Næring: Konstruksjon

Region: Nord-Europa, UK, Western Europe

Kjøpere: 40

Leverandører: 10,225

kjemikalier Tilknyttede Prosesser

Næring: Alle, Bank og finans, Detaljhandel, Energi, Helsevesen, Legemidler, Telekommunikasjon

Kjøpere: 5

Leverandører: 3680

Link-Up

Næring: Transport og logistikk

Region: Nord-Europa, UK, Western Europe

Regic

Næring: Gruvedrift og sement

Kjøpere: 16

Leverandører: 11954

Repro

Næring: Energi, Energi, Verktøy

Region: South America, Southern Europe

Kjøpere: 47

Leverandører: 20,373

Services and Industries

Næring: Industriell produksjon, Industriell produksjon, Services, Telekommunikasjon

Region: South America, Southern Europe

Kjøpere: 6

Leverandører: 715

Siclar

Næring: Energi

Region: South America

StartBANK

Leverandører: 10.000

Supply-Line

Næring: Energi, Services, Transport og logistikk, Verktøy

Region: Western Europe

Kjøpere: 12

Leverandører: 3,200

Technology and Manufacturing

TransQ Nordics

Næring: Transport og logistikk

Region: Nord-Europa

Kjøpere: 14

Leverandører: 2,400

Utilities NCE

Næring: Verktøy

Region: Central Europe, Nord-Europa

Kjøpere: 59

Leverandører: 5,000

UVDB

Næring: Verktøy

Region: UK

Kjøpere: 61

Leverandører: 6,000