Samsvarsteam

Vi forstår forretningsbehovene dine. Med løsningene våre kan du slappe av.

Systematisk registrering av leverandørinformasjon, informasjon, retningslinjer og standarder, inkludert opplasting av policydokumenter og sertifiseringer, støtter organisasjonens operasjoner for styring, risiko og etterlevelse.

Vi tilbyr også en rekke spesialleverandørprodukter som hjelper deg med å vurdere bestemte risikoer og etterlevelsesproblemer, slik at du kan overvåke, rapportere og sertifisere etterlevelse i organisasjonen og leverandørkjeden.

Suksess for teamet ditt

Anbefalt for deg

Økonomisk risiko og forretningskontinuitet

Virksomhetens suksess er avhengig av leverandørenes økonomiske levedyktighet og stabilitet.

Les mer

Helse, sikkerhet og kvalitet

Et trygt arbeidsmiljø påvirker ikke bare kvaliteten på arbeidet – det gjenspeiler også selskapets kultur og verdier.

Les mer

Arbeidsflytverktøy

Det er vanskelig nok å håndtere leverandørkjeden om du ikke også må takle utallige ikke-intuitive og frakoplede systemer.

Les mer

Også av interesse

GDPR-revisjon

GDPR krever en kontinuerlig, risikobasert tilnærming til databeskyttelse. Vis etterlevelse og forståelse for hvordan dette vil påvirke kontraktsfestede forpliktelser.

Les mer

Kartlegging av leverandørkjeden

Du kan ikke kontrollere det du ikke kan se. Og etter hvert som leverandørkjedene blir mer og mer komplekse, blir det stadig flere vinkler å dekke.

Les mer

Revisjon av administrasjonssystem

Det kan være utfordrende å balansere håndtering av leverandørkostnader og risikoer samtidig som du sikrer samsvar i leverandørkjeden.

Les mer