Kontaktskjema

Kartlegging av leverandørkjeden

Du kan ikke kontrollere det du ikke kan se. Og når leverandørkjedene blir stadig mer komplekse, blir det stadig flere faktorer å ta hensyn til. Det er ikke bare leverandørene i første ledd dere må tenke på – enhver organisasjon som bidrar til sluttproduktet, kan skape et problem.

Ta et bredere perspektiv

Kartleggingsløsningen vår gir dere et bilde av leverandørkjeden som både er omfattende og forståelig. Med dette bildet kan dere se hvor potensielle problemer trolig vil oppstå og begynne å ta forholdsregler.

Flagg potensielle problemer – uansett hvor langt unna de er

Vurder leverandører – og måten de passer sammen på: I tillegg til å varsle om problemer med bestemte leverandører vil kartleggingen avsløre eventuelle problemer med hvordan ulike leverandører passer sammen – for eksempel i form av konvergens og gjensidig avhengighet.

Hele bildet, raskere: Achilles’ nettbaserte løsning og kundestøtteteam driver datainnsamlingsprosessen fremover og sørger for at leverandørene svarer i tide.

Hvorfor bruke oss?

Vi forstår at en kjede ikke er sterkere enn det svakeste leddet. Arbeidet vi legger ned i kvalifiseringen av leverandørene, kan undergraves hvis standardene de har fastsatt, ikke blir fulgt lengre ned i kjeden.  Dere kan ikke la dette skje, og det er grunnen til at vi har utviklet denne løsningen – for å gi dere like mye innsyn i hele leverandørkjeden som i enkeltselskaper.

Be om å bli kontaktet av ekspertteamene våre

Ta kontakt