Jobber med deg

I tillegg til forbedrede forretningsresultater og leverandørkjedeprestasjoner støtter vi forbedringer hos innkjøpere og leverandører. Disse gagner nettverket ved å ta for seg viktige problemer som sikkerhet, moderne slaveri, korrupsjon, miljømessig bærekraft inkludert karbonreduksjon og støtte for små og mellomstore bedrifter.

Forskjellige roller i anskaffelse og risikostyring har forskjellig tilnærming til leverandørprestasjon og risikostyring.

For å imøtekomme disse forskjellige behovene har vi modulære globale produkter og tjenester som kan kombineres og konfigureres for å tilpasses risikostyringsbehovene til bestemte organisasjoner, sektorer og profesjonelle perspektiver.

Vi tilbyr en totaladministrert tjeneste for leverandørregistrering, informasjons- og samsvarsstyring samt prekvalifisering. Denne tjenesten reduserer – og til og med eliminerer – behovet for kostbar leverandørkjedestyring internt, noe som frigjør teamene dine til å fokusere på andre verdifulle oppgaver.

Velg teamet

Finn ut hvordan vi kan fremme prestasjonene til bestemte team

Helse- og sikkerhetsteam

Kontraktshåndteringsteam

CRS/bærekraftsteam

Risikostyringsteam

Samsvarsteam

Anskaffelsesteam