Kontaktskjema

Jobber med deg

I tillegg til forbedrede forretningsresultater og leverandørkjedeprestasjoner støtter vi forbedringer hos innkjøpere og leverandører. Disse gagner nettverket ved å ta for seg viktige problemer som sikkerhet, moderne slaveri, korrupsjon, miljømessig bærekraft inkludert karbonreduksjon og støtte for små og mellomstore bedrifter.

VELG TEAMET

Finn ut hvordan vi kan fremme prestasjonene til bestemte team

Helse- og sikkerhetsteam

Les mer

Kontraktshåndteringsteam

Les mer

CRS/bærekraftsteam

Les mer

Risikostyringsteam

Les mer

Samsvarsteam

Les mer

Anskaffelsesteam

Les mer