Bærekraftsteam

Anbefalt for de som jobber med bærekraft, etterlevelse og synlighet i leverandørkjeden.

Vi tilbyr en løsning for håndtering av leverandørprestasjon som støtter teamene med systematisk gjennomgang og overvåkning av leverandørprestasjon når det gjelder miljømessig bærekraft. Du kan dele tilgang til dette verktøyet med utvalgte kollegaer for å få til en samarbeidsrettet kontroll- og forbedringsprosess.

Med karbonreduksjonsrevisjonen gir vi deg muligheten til å måle karbonfotavtrykket og utvikle effektive strategier for å redusere utslippene. Nettplattformen både registrerer og beregner karbonutslipp, mens ekspertteamet utfører revisjoner på stedet og bruker forskjellige verktøy for å hjelpe deg med å vise kontinuerlig forbedring hvert år.

Suksess for teamet ditt

Anbefalt for deg

Etisk virksomhet

Vi hjelper selskaper med å sørge for at leverandørene deres overholder internasjonal lov og beste praksis, og at alle som jobber med prosjektene deres, er beskyttet.

Les mer

Miljømessig bærekraft

Bærekraftig drift er ikke bare det rette valget, det er også et stadig mer viktig mål på suksess.

Les mer

Risikostyring

Hvis du ikke har tilgang til riktig informasjon, blir det vanskeligere å reagere effektivt på risikoer som selskapet står overfor.

Les mer

Også av interesse

Karbonreduksjon

Utover det rent juridiske vil du gjerne være trygg på at om alle leverandørene følger de samme strenge miljø- og arbeidsstandardene som du gjør.

Les mer

Revisjon av arbeidspraksis

Det kan være en utfordring å få innsyn i arbeidspraksisen til leverandørene. Hvordan vurderer du om forskriftsmessige standarder og selskapsstandarder etterleves i leverandørkjeden?

Les mer

Prekvalifiseringsspørreskjema

Disse grunnleggende verktøyene er første skritt for å finne leverandører som kan levere kontrakter samtidig som de oppfyller alle standardene.

Les mer