Kontaktskjema

Regnskapserklæring

Achilles’ erklæring om begrenset sikkerhet gir omfattende verifisering og validering av bærekraftskrav i sammenheng med bærekraftsrelaterte lån.

Achilles-erklæringen omfatter alle viktige aspekter ved finansiell forsikring, og lar långivere ta informerte beslutninger og engasjere seg i ansvarlig finansiering med tillit og låntakere for å tydelig demonstrere ambisiøse, materielle og kvantifiserbare ytelser i forhold til miljømessige, sosiale og styringsmessige KPIer og bærekraftsmål (Sustainability Performance Targets) SPT-er).