Komma i kontakt

Revisionsförklaring

Achilles Statement of Limited Assurance tillhandahåller omfattande verifiering och validering av hållbarhetspåståenden i samband med lån kopplade till hållbarhet.

Achilles Statement of Assurance omfattar alla viktiga aspekter av finansiell säkerhet, så att långivare kan fatta välgrundade beslut och engagera sig i ansvarsfull finansiering med tillförsikt och låntagare tydligt kan visa ambitiösa, väsentliga och kvantifierbara resultat i förhållande till miljömässiga, sociala och styrningsmässiga nyckeltal och hållbarhetsmål (SPTs).