Komma i kontakt

Cyber riskhantering

Cyberriskbedömning, -hantering och -förbättring för ökad styrka och motståndskraft i leveranskedjan.

Övervaka och minska cyberrisker för din organisation och din leveranskedja.

Achilles samlar in och utvärderar data från det bredaste utbudet av källor för att tillhandahålla den mest omfattande skyddet mot risker i leveranskedjan. Vi samarbetar också med ledande partners på marknaden för att erbjuda extra styrka och motståndskraft i leveranskedjan. Achilles Cyber Risk tillhandahålls av Orpheus, det enda regeringsackrediterade företaget för cybersäkerhetsintelligens som tillhandahåller cyberriskbetyg.

Översikt över cyberrisker

Få en tydlig översikt över dina varma punkter för cyberrisker i leveranskedjan för att kunna fokusera där cyberrisken och påverkan är högst.

Minskning av cyberrisker

Varje leverantör får tillgång till en detaljerad rapport om sina cybersårbarheter tillsammans med handlingsbara insikter och rekommendationer för att förbättra deras betyg och minska deras exponering för cyberrisker.

Övervakning av prestanda

Orpheus cyberscore gör det möjligt för dig att övervaka och rapportera om prestandan inom cyberriskhantering samt att identifiera trender på övergripande nivå i leveranskedjan och på individuell leverantörsnivå.

Cyberhot utvecklas ständigt. Låt inte din organisation ligga efter.

Orpheus kunder

Tillförlitlig av stora organisationer över hela världen

”Det finns otaliga funktioner på Orpheus plattform som gör att vi kan få tillgång till vår cyber risk prestanda. Orpheus plattform har blivit framträdande och avgörande för våra organisations cybersäkerhetsprocedurer.”

Aston Martin

Akkrediterad och certifierad av

Kontakta oss för att lära dig mer om våra cybersäkerhetslösningar i partnerskap med Orpheus. Achilles nyheter och insikter.

Achilles nyheter och insikter

Utvald för dig