Komma i kontakt

Risklösningar för leveranskedjan för byggbranschen

Achilles rigorösa validering, skrivbordsrevisioner och revisioner på plats samt intervjuer med anställda gör det möjligt för ledande byggföretag att uppnå oöverträffad transparens i leverantörskedjan och tillförlitlig rapportering, vilket bidrar till att skapa en säkrare, rättvisare och mer hållbar bransch.

ACHILLES KUNDER

Världens ledande byggvarumärken väljer Achilles

Achilles arbetar med världens ledande byggvarumärken och ger stöd över hela världen för att minska utsläpp och miljöpåverkan, utrota modernt slaveri och barnarbete, stödja kontinuerliga förbättringar av leverantörskedjan och säkerställa tillförlitlig rapportering av due diligence i leverantörskedjan.

Berättelser från kunder

Achilles kunder är marknadsledande och ligger i framkant när det gäller miljöstyrning och social styrning.

LÖSNINGAR FÖR FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Lösningar för en säkrare, rättvisare och koldioxidsnålare byggindustri

Achilles har många decenniers erfarenhet av att arbeta med världens ledande byggvarumärken för att hantera risker i leverantörskedjan, minska koldioxidutsläppen och leverera exceptionell transparens i leverantörskedjan.

Nätverk av kvalificerade leverantörer

Få tillgång till en noggrant validerad databas med förkvalificerade leverantörer inom byggbranschen som uppfyller lokala och internationella ESG- och upphandlingsregler.

Läs mer
on site audits

Due diligence av leverantörer

Noggrann bedömning och validering av er leverantörskedja för att säkerställa att era leverantörer uppfyller era standarder och att ni följer de bestämmelser som är relevanta för er verksamhet.

Läs mer

Carbon Reduce

Effektivt mäta, hantera och minska ditt koldioxidavtryck med världens enda ISO14064-1 Carbon Management Scheme.

Läs mer

Revisionsförklaring

Tydligt visa era resultat mot ESG-nyckeltal och hållbarhetsmål (SPT) för långivare och andra intressentgrupper.

Läs mer

Globalt. Och lokal.

Achilles har verksamhet på 17 platser runt om i världen för att ge den lokala närvaro som säkerställer både djup förståelse för lokala bestämmelser, språk och kultur och den globala storlek som möjliggör överlägsen riskhantering i leveranskedjan.

Achilles nätverk, globalt

Achilles nätverk ger tillgång till en global marknadsplats för inköpare och leverantörer som validerats enligt Achilles guldstandard inom både byggsektorn och andra branscher.

Läs mer

Bygga förtroende, Storbritannien

Den brittiska guldstandarden inom byggsektorn tillhandahåller certifiering enligt Safety Schemes in Procurement (SSIP) och Common Assessment Standard (CAS).

Läs mer

Startbank, Norra Europa

Lanserades 2005 i samarbete med den norska byggindustriföreningen för att möta de alltmer krävande behoven av lagstiftning och riskhantering hos bygg- och anläggningskunder.

Läs mer

Alla våra leverantörer måste vara registrerade i Achilles-lösningen som kallas StartBANK. Detta är den rekommenderade lösningen av NHO (Norges næringslivsforbund) för att säkerställa att alla våra leverantörer är seriösa och följer minimikraven för lön och andra krav. För att ytterligare kontrollera våra leverantörers efterlevnad genomförs revisioner av alla viktiga leverantörer vartannat år. Under 2022 reviderade vi, med hjälp av Achilles Audit Program, en stor del av våra leverantörer och följer upp eventuella resultat för att säkerställa att de åtgärdas.

Knut Bjørånesset, Procurement Director, ISS Facility Services AS

Achilles branschinsikt

Rekommenderas för dig

Prata med oss

Tala med en av våra experter på ESG och koldioxidhantering