Komma i kontakt

Ansvarsfull och hållbar gruvdrift

Achilles arbetar i hela den globala värdekedjan från metaller och mineraler till produktion och distribution för att tillhandahålla effektiva, pragmatiska och beprövade lösningar som gör det möjligt för företag att tydligt visa sitt engagemang för ansvarsfull och hållbar gruvdrift och uppfylla de mest komplexa branschstandarderna och nationella lagkraven.

ACHILLES KUNDER

Världens ledande gruvföretag väljer Achilles

Achilles samarbetar med ledande gruvföretag över kontinenter för att hantera påverkan på gruvförsörjningskedjan, stödja kontinuerlig förbättring av leverantörer, ge förtroende för rapportering av aktsamhetsutredning och säkerställa överensstämmelse med ESG-lagstiftningen i Australien, Kanada, EU och andra viktiga territorier.

Berättelser från kunder

Achilles kunder är marknadsledande och ligger i framkant när det gäller miljöstyrning och social styrning.

LÖSNINGAR FÖR GRUVFÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Lösningar för en säkrare, rättvisare och mer koldioxidneutral gruvförsörjningskedja

Achilles har årtionden av erfarenhet av att arbeta med världsledande företag för att hantera slut till slut risker i gruv- och energiförsörjningskedjan, minska koldioxidutsläpp och leverera enastående transparens i försörjningskedjan.

Nätverk av kvalificerade leverantörer

Få tillgång till en noggrant validerad databas med förkvalificerade leverantörer inom gruvindustrin som uppfyller lokala och internationella ESG- och upphandlingsbestämmelser.

Läs mer
on site audits

Due diligence av leverantörer

Noggrann bedömning och validering av er leverantörskedja för att säkerställa att era leverantörer uppfyller era standarder och att ni följer de bestämmelser som är relevanta för er verksamhet.

Läs mer

Carbon Reduce

Effektivt mäta, hantera och minska ditt koldioxidavtryck med världens enda ISO14064-1 Carbon Management Scheme.

Läs mer

Revisionsförklaring

Tydligt visa era resultat mot ESG-nyckeltal och hållbarhetsmål (SPT) för långivare och andra intressentgrupper.

Läs mer

Mining and Cement

”Under en lång tid letade vi efter en lösning, men vi hittade aldrig rätt. Förslaget från Achilles svarade på de behov och utmaningar som vi stod inför.”

Gruvinköpare

Achilles Branschinsikt

Rekommenderas för dig

Prata med oss

Tala med en av våra experter på ESG och koldioxidhantering