Komma i kontakt

Upphandlingsteam

En inköpare hanterar data, regelefterlevnad och risk i nationella och globala leverantörskedjor. Samtidigt ska kostnader minskas och en konsekvent upphandlingsprocess säkerställas.

FRAMGÅNG FÖR ERT TEAM

Vi rekommenderar

Finansiell risk och affärskontinuitet

Vi ger inköpare den översikt som krävs för att upptäcka potentiella problem, skapa beredskapsplaner och undvika kostsamma störningar.

Mer information

Hälsa, säkerhet och kvalitet

Säkerhet i arbetsmiljön påverkar inte bara produkternas kvalitet utan återspeglar även företagets kultur och värderingar.

Mer information

Hållbar miljö

Fokus på hållbar verksamhet är inte bara det rätta – det är ett allt viktigare tecken på framgång och lönsamhet.

Mer information

Intresseområden

Kvalificeringsformulär

Detta grundläggande verktyg är det första steget för att hitta leverantörer som levererar enligt kontrakt samtidigt som de uppfyller alla krav ni ställer på regelefterlevnad och standarder.

Mer information

Datavalidering

Vi arbetar med fakta – vi delar aldrig uppgifter om leverantörer förrän de har gått igenom noggranna valideringsprocesser.

Mer information

Resultatåterkoppling

Genom att optimera resultaten från befintliga leverantörer säkerställer ni att leveransen av tjänsterna som ni har beställt upprätthålls.

Mer information