Alla nätverk

Achilles JQS

Bransch: Olja och gas

Region: Nordeuropa

Antal inköpare: 68

Antal leverantörer: 3,241

Bilindustri

Bransch: Bilindustri

Region: Alla regioner

Antal inköpare: 2

Antal leverantörer: 800

BuildingConfidence

Bransch: Bygg & anläggning

Region: Västeuropa

Antal inköpare: 30+

Antal leverantörer: 2,000

Chemicals and Allied Industries

Bransch: Kemikalier

Region: Alla regioner

Antal inköpare: 2

Antal leverantörer: 1,436

Docuplus S&I

Bransch: Industrial Manufacturing, Services, Tjänster

Region: Sydamerika, Sydeuropa

Antal inköpare: 9

Antal leverantörer: 6,200

FPAL

Bransch: Olja och gas

Region: Västeuropa

Antal inköpare: 80

Antal leverantörer: 3,000

Oil and Gas Africa

Bransch: Olja och gas

Region: Afrika

Oil and Gas Europe

Bransch: Olja och gas

Region: Centraleuropa, Nordeuropa, Västeuropa

Antal inköpare: 148

Antal leverantörer: 6,200

Regic

Bransch: Gruvdrift och cement

Region: Nordamerika, Sydamerika, Sydeuropa

Antal inköpare: 14

Antal leverantörer: 4,500

Repro

Bransch: Energi

Region: Sydamerika, Sydeuropa

Antal inköpare: 70

Antal leverantörer: 11,500

Siclar

Bransch: Olja och gas

Region: Alla regioner

Antal inköpare: 11

Antal leverantörer: 3,800

StartBANK

Bransch: Bygg & anläggning

Region: Nordeuropa

Antal inköpare: 150

Antal leverantörer: 6,000

Supply-Line

Bransch: Energi, Services, Tjänster, Transport

Region: Västeuropa

Antal inköpare: 8

Antal leverantörer: 5,300

Teknik och tillverkning

Bransch: Industrial Manufacturing

Region: Alla regioner

Antal inköpare: 4

Antal leverantörer: 2,800

Tjänster

Bransch: Services, Tjänster, Transport

Region: Alla regioner

Antal inköpare: 3

Antal leverantörer: 1766

TransQ Global

Bransch: Transport

Region: Västeuropa

Antal inköpare: 1

Antal leverantörer: 4000

TransQ Nordics

Bransch: Transport

Region: Nordeuropa

Antal inköpare: 12

Antal leverantörer: 2,400

TransQ Spanien

Bransch: Transport

Region: Sydeuropa

Utilities NCE

Bransch: Energi

Region: Centraleuropa, Nordeuropa

Antal inköpare: 70

Antal leverantörer: 5,000

UVDB

Bransch: Energi

Region: Nordeuropa

Antal inköpare: 65

Antal leverantörer: 7,100