Komma i kontakt

Tillgänglighet

Många Internetanvändare med funktionshinder tycker att webbplatser är svåra eller till och med omöjliga att använda, helt enkelt på grund av hur de är utformade. Vi på Achilles arbetar hårt för att tillhandahålla webbtjänster och produkter som är till hjälp för alla våra kunder.

Vi är medvetna om vilka typer av anpassningsbar teknik som används av personer med funktionshinder och arbetar för närvarande med att omforma sidor för att säkerställa kompatibilitet med så många av dessa system som möjligt. Bland annat ska texten vara tydlig (kursiva teckensnitt kan vara svåra att läsa) och länkar ska beskriva vart de leder (”klicka här” betyder inte så mycket i sig).

Alla webbläsare tillåter inte att du gör ändringar i hur du visar sidan, men här är några tips på några enkla ändringar som du kanske kan göra.

Typsnitt och storlek

För att förbättra synligheten kan du öka (eller minska) textstorleken och ändra valet av typsnitt.

Användare av Internet Explorer

Ändra teckenstorlek:
Gå till ”Visa”, välj ”Textstorlek” och välj lämplig teckenstorlek, t.ex. större.

För att ändra valet av typsnitt:
Öppna fönstret ”Internetalternativ” genom att gå till ”Visa” (eller ”Verktyg” om du har det) och bläddra nedåt.

Under Historik, välj ”Typsnitt” och välj önskad stil, klicka sedan på ”OK

Gå till ”Tillgänglighet” i ”Internetalternativ” och klicka på ”Ignorera teckensnittsstilar/teckensnittsstorlekar som anges på webbsidor”.

När du klickar på ”OK” bör du se till att den sida du tittar på nu visas med dina specifikationer.

Färg på text och bakgrund

Du kan behöva särskilda färger för att enkelt kunna se webbplatsen.

Användare av Internet Explorer

Gå till ”Internetalternativ” (som ovan) och välj ”Färger”.

Du kan ändra text och bakgrundsfärg på sidan samt färgen som länkar visas i, klicka sedan på ”OK”.

Välj ”Tillgänglighet” i ”Internetalternativ” och klicka på ”Ignorera färger som anges på webbsidor”.

När du klickar på ”OK” bör du se till att den sida du tittar på nu visas med dina specifikationer.

Adobe Acrobat Reader

Många dokument på denna webbplats kräver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsas. Denna programvara från tredje part kan laddas ner från adobe.com.