Vår historia

Läs mer om hur vår verksamhet startade, vart vi är på väg och vad som gör oss annorlunda.

Vår historia

Här började det hela

Vår verksamhet bygger på tanken att vi i en alltmer sammankopplad värld inte bara ansvarar för vad vi gör, utan också för vad som görs på våra vägnar. Och där det finns ansvarsskyldighet finns det ett behov av kontroll …

När vi inledde vår verksamhet 1990 inom olje- och gasindustrin såg vi att kontroll var något som inköparna behövde mer av. Därför utformade vi vår nätverksmodell, våra stödtjänster och den teknik som gör det möjligt att möta detta behov. Vi ville utveckla en ny typ av upphandling med mindre risk, lägre kostnader och färre efterlevnadsproblem. Samtidigt ville vi samla leverantörerna i branschgemenskapen, hjälpa dem att uppfylla behoven hos inköpare och samtidigt minska bördan gällande kvalificeringar.

I dagens affärsmiljö finns alla typer av intressenter som kräver allt högre standarder från verksamheter och det innebär att det är ännu viktigare för företag att ha full översikt över sina leverantörskedjor. Det gäller inte bara för affärsresultat, utan även etiska och miljömässiga standarder. Mot denna bakgrund har vår drivkraft att utveckla och förfina våra erbjudanden bara ökat.

Vi arbetar nu med kontor över hela världen och hjälper ett nätverk på över 550 inköpare och 100 000 leverantörer inom alla slags branscher. Vi är verkligen stolta över att vara en del av ett världsomspännande nätverk inriktat på att höja standarder och göra affärer på ett sätt som är till fördel för alla.

”Vi tycker att insikter och kunskap slår efterklokhet. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förbättra affärsresultat och hållbarhet genom att höja standarderna inom deras företag och leverantörskedjor.”


Möt ledningsgruppen
Våra värderingar

Så här gör vi skillnad

Våra värderingar definierar och styr oss i hur vi gör affärer och löper som en röd tråd genom allt vi gör, både för kunder och våra anställda.  Dessa tre förbundna värderingar utgör en struktur som gör det möjligt för oss att leverera kompetens och värde till alla vi arbetar med.

Partnerskap

Partnerskap

Världen fungerar bättre när människor samarbetar. Vår verksamhet bygger på öppenhet och strategiska partnerskap. Vi strävar efter att vara tydliga, ärliga och realistiska. Vi samarbetar med inköpare och leverantörer för att utveckla metoder och protokoll inom leverantörskedjor som skapar möjligheter för alla involverade.

Insikt

Insikt

Vi är inte en forskningsbyrå som bara upprepar data. Vi anser att verkliga framsteg görs genom att använda data som en intelligent språngbräda för att skapa möjligheter och lösa affärsproblem på nya, kreativa och överraskande sätt.

Perspektiv

Perspektiv

Vi verkar internationellt och har nästan 30 års erfarenhet. Vi tar oss tid att sätta oss in i hur företag och kulturella traditioner skiljer sig åt över hela världen. Vi stortrivs med de utmaningar och den ökande komplexitet som internationell affärsverksamhet innebär och är alltid på jakt efter innovativa sätt att anpassa och förbättra de tjänster som vi levererar till våra kunder.

Ackrediteringar

Vi förstår värdet av externa värderingar


Partner

Vi vill fortsätta att samarbeta med företag i det bredare ekosystemet av leverantörskedjor som vi tror kan ge mervärde för våra kunder.

Läs mer om företagets samhällsansvar här.