Kontraktshanteringsteam

Vi förstår era affärsbehov. Våra lösningar skapar trygghet.

Vi erbjuder en lösning för resultatstyrning av leverantörer som hjälper era team att systematiskt granska och övervaka leverantörernas resultat i enlighet med kontrakten. Verktyget kan delas med kollegor för en gemensam gransknings- och förbättringsprocess.

Kvalificeringsformulären innehåller även spårnings- och aviseringsfunktioner så att ni kan följa era leverantörer och få uppdateringar vid statusändringar eller när nya uppgifter kommer in som exempelvis finansiell status, granskningspoäng, försäkringar eller svar på frågeformulär.

FRAMGÅNG FÖR ERT TEAM

Vi rekommenderar

Finansiell risk

Verksamhetens framgång vilar på leverantörernas lönsamhet och ekonomiska stabilitet.

Mer information

Verktyg för arbetsflöden

Det är svårt nog att hantera leverantörskedjan utan att behöva arbeta med flera olika system som är svåra att förstå.

Mer information

Riskhantering

Det finns alltid risker i leverantörskedjan. De som arbetar aktivt för att hantera dessa risker får konkurrensfördelar.

Mer information

Intresseområden

Utbildning – EU Academy

Utbildning för att öka kunskapen om principerna och målen i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling och hur den tillämpas i praktiken.

Mer information

Utbildning – att skriva specifikationer

Kursen tar upp varför det är nödvändigt att ingå förköpsavtal och tillbringa tid på att utveckla en robust EU-överensstämmande specifikation.

Mer information

Utbildning – tilldelning av koncessionskontrakt

Behöver ni hjälp med att förstå reglerna som gäller för tjänste- och byggkoncessioner, hur de tilldelas och hur de hanteras?

Mer information