Komma i kontakt
Children working in a quarry

Företagens sociala ansvar

Vi gör CSR viktigt för våra kunder, så vi vill se till att vi är ledande när det gäller vårt eget företags- och sociala ansvar. När vi kan samarbetar vi med externa parter för att säkerställa att vårt sociala ansvarstagande är så bra som möjligt och skulle klara en av våra egna revisioner.

Kol

Vi vill visa vårt ledarskap när det gäller att mäta, hantera och rapportera om vårt operativa koldioxidavtryck, och vi vet genom vår årliga CarbonReduce-certifiering (formellt känd som CEMARS) att vi har uppnått en 57-procentig minskning av koldioxidutsläppen sedan 2012.

koldioxidreducera-certifikat

certifikat för belöning av klimatåtgärder

Modernt slaveri

Modernt slaveri är verkligen en av de viktigaste frågorna om mänskliga rättigheter i vår tid, och vi brinner för det arbete vi gör med våra kunder för att förenkla de komplexa arbetsmarknader som de verkar på. Vi tar vår egen roll i avskaffandet av modernt slaveri på lika stort allvar.

modern-slaveri-lag

Politiska riktlinjer

Vi värdesätter och förstår vikten av att ha policyer för hälsa, säkerhet, miljö, kvalitet och informationssäkerhet.

Om du vill se dessa eller våra certifikat för ledningssystem kan du kontakta oss här.