Företagets samhällsansvar

Vi gör CSR viktigt för våra kunder och lever som vi lär när det gäller vårt eget företags samhällsansvar. Om det är möjligt samarbetar vi med externa partners för att säkerställa att CSR fungerar på bästa sätt och klarar vår egen revision.

Koldioxidavtryck

Vi vill visa ledarskap inom mätning, administrering och rapportering av koldioxidutsläpp för vårt företag och vi vet från vår årliga CEMARS-certifiering (Carbon & Energy Management And Reduction Scheme) att vi har minskat detta med över 34 procent under de senaste nio åren.

Modernt slaveri

Modernt slaveri är en av de viktigaste människorättsfrågorna i vår tid. Vi engagerar oss starkt i att samarbeta med våra kunder för att förenkla den komplexa arbetsmarknad där de är verksamma.  Vi ser lika allvarligt på vår egen roll i bekämpningen av modernt slaveri.

lagstiftning-modernt-slaveri

Rapportering om löneskillnader mellan könen

Vi engagerar oss för principen om lika lön och lika möjligheter oavsett kön och tar hänsyn till skillnader i arbetade timmar, yrkesval, utbildning och yrkeserfarenhet. Vi anser att detta går i linje med våra värdegrunder och organisationskultur, samt  att det ligger i organisationens och de anställdas intresse att  säkerställa ett rättvist lönesystem. Läs vår rapport om löneskillnader mellan könen genom att klicka här.

Rapportering_om_löneskillnader_mellan_könen_26.09.17