Komma i kontakt

Lösningar för hållbar hantering av försörjningskedjan för transport och logistik

I takt med att världen fokuserar på en renare och mer hållbar framtid har det aldrig varit viktigare att transport- och logistiksektorn har en effektiv hantering av leveranskedjan – både för att uppfylla ny och framväxande lagstiftning och ambitiösa miljömässiga, sociala och styrningsmässiga mål.

ACHILLES KUNDER

Världens ledande transport- och logistikföretag väljer Achilles

Achilles arbetar med ledande järnvägs-, väg- och logistikföretag över hela världen för att hantera påverkan på leveranskedjan, stödja kontinuerlig förbättring av leverantörer, tillhandahålla tillförlitlig due diligence-rapportering och säkerställa efterlevnad av ESG-lagstiftning.

Berättelser från kunder

Achilles kunder är marknadsledande och ligger i framkant när det gäller miljöstyrning och social styrning.

LÖSNINGAR FÖR FÖRSÖRJNINGSKEDJAN INOM TRANSPORT OCH LOGISTIK

Lösningar för en säkrare, rättvisare leveranskedja med lägre koldioxidutsläpp

Achilles har många decenniers erfarenhet av att arbeta med världens ledande transport- och logistikföretag för att hantera risker i leveranskedjan, minska koldioxidutsläppen och leverera exceptionell transparens i leveranskedjan.

Nätverk av kvalificerade leverantörer

Få tillgång till en noggrant validerad databas med förkvalificerade leverantörer inom transport- och logistikbranschen som uppfyller lokala och internationella ESG- och upphandlingsregler.

Läs mer
on site audits

Due diligence av leverantörer

Noggrann bedömning och validering av er leverantörskedja för att säkerställa att era leverantörer uppfyller era standarder och att ni följer de bestämmelser som är relevanta för er verksamhet.

Läs mer

Minskning av koldioxidutsläpp

Effektivt mäta, hantera och minska ditt koldioxidavtryck med världens enda ISO14064-1 Carbon Management Scheme.

Läs mer

Revisionsförklaring

Tydligt visa era resultat mot ESG-nyckeltal och hållbarhetsmål (SPT) för långivare och andra intressentgrupper.

Läs mer

Välj rätt transportnätverk för ditt företag

Achilles bedriver verksamhet på 17 platser runt om i världen för att tillhandahålla den lokala närvaro som säkerställer både djup förståelse för lokala bestämmelser, språk och kultur och den globala skala som möjliggör den överlägsna riskhantering av leveranskedjan som krävs för att tillgodose världens transport- och logistikbehov.

Achilles Network

Achilles-nätverket ger tillgång till en global marknadsplats för Achilles gold standard-validerade inköpare och leverantörer inom både försörjningssektorn och andra branscher.

Läs mer

Link-Up

Link-Up fokuserar på den brittiska transportsektorn och tillhandahåller uppdaterad och validerad leverantörsinformation, leverantörsgranskningstjänster och effektiv upphandling i enlighet med brittiska regler

Läs mer

Supply-Line

Supply-Line skapar möjligheter för leverantörer och hjälper samtidigt irländska inköpare att bygga upp och hantera helt kompatibla leveranskedjor.

Läs mer

TransQ Nordics

TransQ fokuserar på Norden och täcker järnväg, väg, flyg, post och logistik.

Läs mer

”Att använda TransQ skapar en snabbare och effektivare upphandlingsprocess eftersom leverantörerna har förhandsgodkänts av Trafikverket.”

Svenska Trafikverket (Trafikverket)

Achilles branschinsikt

Rekommenderas för dig

Prata med oss

Tala med en av våra experter på ESG och koldioxidhantering