Komma i kontakt
Anglian Water minskar koldioxidavtrycket i sin leveranskedja med Carbon Reduce (formellt CEMARS)

Branschinsikter, Fallstudier

Anglian Water minskar koldioxidavtrycket i sin leveranskedja med Carbon Reduce (formellt CEMARS)

Anglian Water är det största vatten- och vattenåtervinningsföretaget i England och Wales räknat efter geografiskt område. De har över 4 000 anställda och försörjer fler än sex miljoner hushåll och företag med vatten och vattenåtervinning. Deras mål är att bidra till miljömässigt och socialt välstånd i regionen.

Trots att befolkningen har vuxit med 20 % under de senaste 20 åren tillhandahåller Anglian Water fortfarande samma mängd vatten idag som de gjorde år 1990 – nästan 1,2 miljarder liter varje dag. De har uppnått detta genom att minska läckor och uppmuntra mer vattenmedvetna kunder, så att de kan fortsätta att stödja hushåll i många år framöver.

När de planerar för framtiden samarbetar Anglian Water med Achilles för att definiera och arbeta mot sina miljömål att uppnå operativt nollutsläpp och 70 % minskning av koldioxidutsläpp före 2030.

Utmaningen

I takt med att världens befolkning växer och klimatet förändras ställs Anglian Water inför allt större utmaningar. Företaget agerade proaktivt 2010, gick emot branschnormer och fastställde ett mål att halvera koldioxidutsläpp från tillgångar som de byggde fram till 2015. Med vår hjälp var det  .

”När vi byggde tittade vi på utsläpp från utvinning av råmaterial, transport, tillverkning och konstruktion av infrastrukturtillgångar liksom de operativa koldioxidutsläppen för drift av allt detta – för att skaffa oss en holistisk syn på vår inverkan,” förklarar David Riley, chef för koldioxidneutralitet vid Anglian Water.

Allteftersom klimathotet fortsätter att intensifieras ökar både tillsynsmyndigheter och globala investerare sina krav på organisationer att markant sänka sina koldioxidutsläpp. Detta gäller även Anglian Water och för att säkerställa att de uppfyller sina kunders behov under kommande decennier har de fastställt ett mål att uppnå nollutsläpp till 2030. För att uppnå det målet behöver de minska utsläpp i hela leverantörskedjan. De behöver också tydligt demonstrera och rapportera sina aktiviteter för att vara i linje med sina intressenter.

Process

Efter att ha samarbetat med Achilles rörande upphandling gick Anglian Water med i vårt program för koldioxidminskning (formellt kallat Carbon & Energy Measurement and Reduction Scheme – CEMARS®). Programmet hjälper organisationer att sätta ett riktvärde för att övervaka och minska både sina och leverantörernas driftsutsläpp.

David säger: ”Det är helt avgörande att få leverantörskedjan involverad. Som enskild organisation kan man uppnå en hel del, men det är först när man helt involverar leverantörskedjan som man börjar uppnå betydande minskningar. Vi vill dessutom arbeta med ledande leverantörer som granskar sina egna utsläpp.”

Achilles vägleder Anglian Water genom en metod i två steg för att uppnå sin certifiering. Det första är att granska Anglian Waters steg mot nollutsläpp för att säkerställa att de är effektiva och uppfyller ISO-standarder. Det andra är att uppnå en dubbel validering genom en revisor på Nya Zeeland för att jämföra framsteg med globala standarder. Under varje etapp samarbetar vi nära med Anglian Water för att ge råd om hur de kan uppfylla de senaste ISO-standarderna som behövs för certifiering och ge företaget förtroende att det kommer att uppnå sina etappmål. Genom att följa ISO-standarder kan vi också kontinuerligt anpassa våra råd i takt med föränderlig vägledning.

Anglian Waters handlingsplan för nollutsläpp är uppdelad i tre steg: minska energiförbrukning, använda förnybar energi och koldioxidkompensation för kvarvarande utsläpp. Vid sidan av dessa tre initiativ arbetar Anglian Water kontinuerligt med leverantörer för att säkerställa att de följer de senaste ISO-standarderna, vilket ger större transparens under rapportering.

Resultat

Achilles har varit en ytterst viktig långsiktig partner för Anglian Water när det gäller att övervaka en meningsfull minskning av utsläpp.

Göra konkreta framsteg mot utfasning av fossilbränslen. Anglian Water har uppnått en

Öppna nya dörrar. Genom att vara verifierad i enlighet med de senaste ISO-standarderna får Anglian Water en marknadsfördel. De har också placerats i ledarkategorin (topp 5,5 %) i CDP-rapporteringen. Som ett resultat av verifieringen har de fått tillgång till grön finansiering.

Leda genom exempel. Med vår hjälp var Anglian Water ett av bara 29 företag som uppnådde ackreditering för koldioxidminskning under tio år i rad . Företaget lämnade in historiska data som går tillbaka till 2007‒2008.

Involvera leverantörskedjan. En del av förklaringen till Anglian Waters framgång är att de bad leverantörer att hjälpa till att leverera koldioxidminskningar och gjorde detta till en del av upphandlingsprocessen. Det ledde till att 46 av dess huvudleverantörer gick med i koldioxidminskningsprogrammet – 40 av dem är fortfarande engagerade i programmet . De omfattar företag inom design, bygg och anläggning, pumpning samt vattenbehandling och -lösningar.

Vara innovativ. Tack vare vårt stora utbud Achilles-verktyg kan vi kontinuerligt hjälpa Anglian Water att både förenkla och utvidga sin rapportering för att täcka de ständigt föränderliga ISO-kraven, som att rapportera om Scope 3-utsläpp.

Samarbeta. ”Det är verkligen bra att ständigt ha tillgång till Achilles sakkunskap. Jag vet att när vi tar kontakt och ställer en fråga – vare sig det handlar om förnybar energi, certifiering, grön energi, biogas eller något annat – så går de antingen och letar upp svaret eller letar upp någon inom teamet som kan ge ett svar”, förklarar David.

Ladda ner fallstudien här.


← Branschinsikter