Kontaktskjema
Anglian Water reduserer karbonavtrykket i forsyningskjeden med Carbon Reduce (formelt CEMARS)

Case Studier, Case Studier

Anglian Water reduserer karbonavtrykket i forsyningskjeden med Carbon Reduce (formelt CEMARS)

Anglian Water er det største vannverket og vanngjenvinningsanlegget i England og Wales målt etter geografisk område. Det har over 4000 ansatte og leverer vann og vanngjenvinningstjenester til over seks millioner privat- og bedriftskunder. Selskapets mål er å sørge for miljømessig og sosial utvikling i regionen.

Selv om kundebasen har vokst med 20 % de siste 20 årene, leverer Anglian Water like mye vann i dag som i 1990 – ca. 1,2 milliarder liter per dag. Det har de fått til gjennom å redusere lekkasjer og oppfordre kundene til å bli mer vannbevisste, noe som gjør at selskapet er rustet for å forsyne husholdningene med vann også i årene som kommer.

Nå samarbeider Anglian Water med Achilles for å kartlegge og gjennomføre sine mål om avkarbonisering, slik at de når netto nullutslipp og en 70 % reduksjon i karbonforbruket innen 2030.

Utfordringen

I takt med at verdens befolkning vokser og klimaet endres, står også Anglian Water foran nye og økende utfordringer. I 2010 tok de et proaktivt valg og gikk imot bransjestandarden ved å gi seg selv et mål om å halvere karbonutslippene på nye byggeprosjekter innen 2015. Og med vår hjelp har de vært  .

«Vi så på utslipp fra råmaterialer, transport, produksjon og bygging av infrastruktur samt fra den løpende driften – alt for å få et helhetlig bilde av avtrykket vårt», forklarer David Riley, som er Head of Carbon Neutrality i Anglian Water.

Virkningen av klimaendringene gjør seg stadig mer gjeldende, og både lovgivende myndigheter og globale investorer legger nå press på verdens organisasjoner for å få dem til å kutte i karbonutslippene sine. Det gjelder også Anglian Water. Og for å sørge for at de kan imøtekomme kundenes behov også i de kommende tiårene, har de satt seg fore å nå netto nullutslipp innen 2030. For å nå det målet måtte de redusere utslipp i hele leverandørkjeden. De måtte også tydeliggjøre og rapportere alle aktiviteter for aksjonærene sine.

Prosessen

Etter å ha samarbeidet i forbindelse med innkjøp sluttet Anglian Water seg til Achilles’ karbonreduksjonsprogram (formelt Carbon & Energy Measurement and Reduction Scheme – CEMARS®). Dette programmet hjelper organisasjonen med å kartlegge, overvåke og redusere utslipp knyttet til egen og leverandørenes drift.

David kommenterer: «Det er avgjørende å involvere leverandørkjeden. Som frittstående organisasjon er det grenser for hvor mye man kan oppnå. Det er først når man får hele leverandørkjeden med på lasset, at man kan oppnå betydelige reduksjoner. Og ikke nok med det: Vi ønsker også å samarbeide med ledende leverandører som gjør en vurdering av egne utslipp».

Achilles veileder Anglian Water gjennom en totrinns prosess for å oppnå sertifisering. Det første trinnet er å gå gjennom Anglian Waters netto nullutslippsplan for å sørge for at den er effektiv og i tråd med ISO-standarder. Det andre er sørge for dobbel validering via en kontrollør i New Zealand, slik at man får kartlagt fremdriften i forhold til globale standarder. Gjennom hvert av disse trinnene jobber vi tett med Anglian Water for å gi råd om hvordan de kan imøtekomme de nyeste ISO-standardene som kreves for sertifiseringen, og forsikre dem om at de kan nå sine kortsiktige mål. Ved å gjøre justeringer etter ISO-standardene sørger vi også for at rådgivningen vår er i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjene.

Anglian Waters netto nullutslippsplan er inndelt i tre nivåer: redusere energiforbruket, bruke fornybar energi og å sørge for klimakompensasjon for gjenværende utslipp. I tillegg til disse tiltakene jobber Anglian Water også kontinuerlig med leverandørene sine for å sørge for at de imøtekommer de nyeste ISO-standardene, noe som også innebærer bedre gjennomsiktighet i rapporteringsarbeidet.

Resultatene

Achilles har vært en viktig langsiktig partner for Anglian Water i det kontinuerlige arbeidet med å redusere utslippene på en meningsfull måte.

Avkarbonisering som monner. Anglian Water har oppnådd en

Åpner nye dører. Å være verifisert innenfor de nyeste ISO-standardene har gitt Anglian Water et konkurransefortrinn. Selskapet er også rangert som et av de ledende (topp 5,5 %) på CDP-score. Som følge av denne verifiseringen har de også blitt en aktør innen grønn økonomi.

Går foran som et godt eksempel. Anglian Water er et av bare 29 selskaper som har oppnådd Carbon Reduce-akkreditering ti år på rad . Selskapet har sendt inn sine historiske data fra helt tilbake til 2007–2008.

Involverer leverandørkjeden. En av årsakene til Anglian Waters suksess er at de har bedt leverandørene sine om å bidra til å redusere karbonutslippene og gjort dette til en del av innkjøpsprosessen. Det har ført til at 46 av deres viktigste leverandører har sluttet seg til karbonreduksjonsprogrammet – hvorav 40 av dem fremdeles er aktive i programmet . Her finner vi blant annet selskaper innen industriteknikk, bygg og anlegg, pumpeutstyr og vannbehandling.

Fokus på innovasjon. Med sitt brede spekter av verktøy hjelper Achilles kontinuerlig Anglian Water med å forenkle og utvikle rapporteringsarbeidet opp mot ISO-krav i stadig endring, slik som rapportering om Scope 3-utslipp.

Fokus på samarbeid. «Det er utrolig verdifullt å ha ekspertisen til Achilles-teamet tilgjengelig. Hver gang vi tar kontakt og lurer på noe – enten det er om fornybar energi, sertifiseringer, grønn energi, biogass eller noe helt annet – vet vi at de enten svarer oss med en gang eller finner noen i teamet som kan gjøre det», forklarer David.

Last ned casestudien her.


← Case Studier