Ta kontakt

Industry Insights

We’ve been a pivotal link between buyers and suppliers for nearly 30 years, which gives us the data and perspective to offer unique insights into supply chains and the topics that shape them. Here you’ll find our take on today’s key issues.
Den regulatoriske netten: Er du i fare for å bli tatt?

Den regulatoriske netten: Er du i fare for å bli tatt?

Mens lovgivning om aktsomhet i forsyningskjeden dukker opp i stor…

INEOS FPS velger Achilles for å støtte høytytende og risikoredusert levering av varer og tjenester.

INEOS FPS velger Achilles for å støtte høytytende og risikoredusert levering av varer og tjenester.

Achilles vil samarbeide med INEOS FPS for å utvikle en…

Hvordan Achilles Global Energy Network hjelper olje- og gassindustrien med å følge IOGP-retningslinjene

Hvordan Achilles Global Energy Network hjelper olje- og gassindustrien med å følge IOGP-retningslinjene

IOGP 423 HSE Management Guidelines for Working Together in a…

Global Energy Desktop Audit, On-Site Audit eller Ingen Audit – hvilken mulighet er riktig for oss?

Global Energy Desktop Audit, On-Site Audit eller Ingen Audit – hvilken mulighet er riktig for oss?

Achilles Global Energy Network dekker et bredt spekter av krav…

En introduksjon til Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD)

En introduksjon til Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD)

Lovgivning blir raskt introdusert av land for å forbedre menneskerettighetene…

Achilles introduserer ny karbonmodul

Achilles introduserer ny karbonmodul

En enklere måte å komme i gang med karbonstyring på…

Muliggjøre en rettferdig overgang til netto null i energibransjen

Muliggjøre en rettferdig overgang til netto null i energibransjen

Overgangen til netto null representerer en enorm mulighet for den…

When is enough, enough?

When is enough, enough?

When working with clients to support their compliance with new…

CaixaBank forbedrer leverandørenes ESG-legitimasjon ved å bruke Achilles

CaixaBank forbedrer leverandørenes ESG-legitimasjon ved å bruke Achilles

CaixaBank, en av Spanias største banker, samarbeider med Achilles for å forbedre ESG-kriteriene i leverandørkjeden.

Den ultimate veilederen til den norske åpenhetsloven

Den ultimate veilederen til den norske åpenhetsloven

I denne Achilles Ultimate Guide to Åpenhetsloven tar vi en…

EU-direktivet for bedriftsrapportering om bærekraft: hvordan påvirker det virksomheten globalt?

EU-direktivet for bedriftsrapportering om bærekraft: hvordan påvirker det virksomheten globalt?

EUs Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD) trådte i kraft i januar…

ERG gjør leverandørene sine mer bærekraftige med Achilles

ERG gjør leverandørene sine mer bærekraftige med Achilles

Et av Europas største selskaper for fornybar energi hjelper leverandørkjeden…