Det er bedre å være på den sikre siden: Viktigheten av å overvåke helse og sikkerhet i leverandørkjeden din | Achilles
Kontaktskjema
Det er bedre å være på den sikre siden: Viktigheten av å overvåke helse og sikkerhet i leverandørkjeden din

Bransjeinnsikt

Det er bedre å være på den sikre siden: Viktigheten av å overvåke helse og sikkerhet i leverandørkjeden din

De siste tiårene har vi sett en stor fremgang i prosessene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen samt bevisstheten rundt typen risikoer som arbeidere kan møte på. Men stygge ulykker kan forekomme, og skjer fortsatt. I de verste tilfellene kan dette føre til fraværsskader og til og med tap av liv, og selskaper står overfor omdømmeskade og juridiske konsekvenser.

Helse- og sikkerhetskravene endres stadig, og det gjør også leverandørkjederisikoene som selskaper står overfor daglig. Selv om du kanskje har alt på stell når det gjelder helse og sikkerhet på din arbeidsplass, må du også vite om leverandørene og underleverandørene dine arbeider etter internasjonale standarder.

Uvisshet er svært uheldig når det gjelder helse og sikkerhet i leverandørkjeden. Så hvordan kan du få full oversikt?

Potensielle konsekvenser

Enten de synes det er rettferdig eller ikke, blir organisasjoner ofte bedømt ut fra selskapene de velger å samarbeide med og leverandørkjedene de driver. Du kan ha et perfekt rulleblad for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, men forsømmelser og unødvendige ulykker i leverandørkjeden kan skade omdømmet ditt ved tilknytning.

De potensielle konsekvensene er for store til å ignorere. Hvis det påvises at du eller leverandørene dine ikke har oppfylt ansvaret og forpliktelsene overfor de ansatte, kan du bli utsatt for rettslige tiltak.

En del av problemet er fortsatt manglende bevissthet rundt hva som utgjør risiko på arbeidsplassen, og hvordan man skal håndtere den. Hovedfokuset er ofte på hendelser som involverer feil valg av utstyr og usikre praksiser, mens psykologisk sikkerhet for arbeidstakere og effekten av ting som mye overtid ofte blir oversett.

Effekten fraværsskader kan ha på en virksomhet, er betydelig. I Storbritannia gikk 30 millioner arbeidsdager tapt i 2017/18 på grunn av skader og sykdom på arbeidsplassen, mens tall fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen estimerte at 313 millioner arbeidere var involvert i ikke-dødelige arbeidsulykker i 2015. Dette betyr ikke bare tapt arbeid og produktivitet for selskaper – det betyr tap av levebrød og potensielt livstruende skader.

Det er arbeidsgivernes plikt å sørge for at alle på arbeidsplassene deres jobber i et så trygt miljø som mulig. Hvis det blir påvist at du eller leverandørene dine ikke har gjort dette, kan du bli utsatt for et juridisk krav.

Med tanke på kunder og forretningspartnere kan en omdømmeskade koste deg enda mer på lang sikt. Den chilenske gruvekatastrofen i 2010 endte med at alle de 33 mennene som satt fast, ble reddet, men hendelsen avdekket en lang liste med brister knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen Selskapet måtte gjennom flere rettssaker og gikk etter hvert konkurs. Oljesølet fra BP Deepwater Horizon og de mange sikkerhetsbristene som etterfølgende undersøkelser avdekket, har ført til store tap i selskapets omdømme og aksjekurs.

Det kan til og med forekomme straffesaker. I 2016 siktet en italiensk domstol ledere fra det tyske industriteknikk- og stålproduksjonsselskapet Thyssenkrupp for drap etter at syv ansatte omkom i en anleggsbrann i Torino i 2007.

Tryggere og mer effektivt

Våre data viser at helse- og sikkerhetsrevisjoner virkelig fungerer, og at leverandører som blir revidert, har 40 % færre omkomne og representerer mye mindre leverandørkjederisiko for innkjøpere. Rent praktisk betyr dette færre ulykker, tryggere ansatte og underleverandører samt mindre forstyrrelser og mer driftseffektivitet.

Det er en rekke fordeler ved å sette helse og sikkerhet i leverandørkjeden øverst på prioriteringslisten. Det reduserer nedetid og kostbare undersøkelser. Dessuten er det sannsynlig at en arbeidsstab som føler seg beskyttet, er mer engasjert og motivert. Det brøt ut streik i Amazon i USA, Storbritannia, Tyskland, Spania og Polen etter at arbeidere hevdet at de ble utsatt for stort fysisk press.

Det har skjedd mye positivt med tanke på helse og sikkerhet på arbeidsplassen, men vi tror det fortsatt er mer som kan gjøres. Vi har tjenestene og produktene som hjelper kjøpere og leverandører med å operere mer trygt og effektivt. Helse- og sikkerhetsrevisjoner er et viktig verktøy i verktøykassen, og nettverkene våre kan hjelpe innkjøpere med å velge om de bare vil samarbeide med leverandører som oppfyller internasjonale standarder, som OHSAS-18001.

Dataene fra nettverkene våre viser at leverandører er i ferd med å bli mer bevisste på viktigheten av helse- og sikkerhetssertifisering. Per 2019 viser dataene fra nettverkene våre at prosentandelen av chilenske gruveleverandører i gruvenettverket vårt som har aktive risikoforebyggende systemer, har steget fra 61 % til 66 %. I Regic Peru-nettverket vårt har 84 % av bedriftene et reguleringssystem for helse og sikkerhetshygiene, mens 42 % av leverandørbasen i den spanske motparten har en OHSAS-18001-sertifisering. 77 % av søreuropeiske selskaper i Controlar har en forebyggingsertifisering. Vi hjelper selskaper med å bygge sunne, trygge og produktive leverandørkjeder over hele verden.

Fremfor alt hjelper vi innkjøpere med å sørge for at leverandørene de jobber med, overholder deres verdier og standarder for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Fra kartlegging av leverandørkjeden for å identifisere risikoområder og samsvarsnivåer til revisjoner av arbeidspraksis og pågående overvåking av leverandørkjederisiko: Vi har alle verktøyene du trenger for å gjøre virksomheten din trygg for alle involverte.

Snakk med teamet vårt i dag for å finne ut mer om tjenestene våre.

← Bransjeinnsikt