Anskaffelsesteam

Som innkjøper må du håndtere data, etterlevelse og risikostyring på tvers av nasjonale og internasjonale leverandørkjeder.
Samtidig ønsker du å redusere kostnader og ha konsekvente anskaffelsesprosesser.

Prekvalifiserings-, vurderings- og revisjonstjenestene gir en konsekvent måte å kategorisere, segmentere og vurdere leverandører på, basert på en objektiv risikomodell.

Vi kan hjelpe deg med å opprette en gruppe med validerte leverandører, kontraktører og selgere som overholder prekvalifiseringskravene. Du kan også legge til egne, kontraktsspesifikke kvalifiseringsdata eller kjøre en informasjonsforespørsel (RFI) for å identifisere leverandører som kan inviteres til anbud. Mange av kundene kobler også prekvalifiseringsdataene til egne ERP-programmer og andre interne systemer. Slik gjør de leverandørdataene mer nøyaktige og sørger for streng kontroll for innkjøp og oppretting av leverandør.

Suksess for teamet ditt

Anbefalt for deg

Økonomisk risiko og forretningskontinuitet

Vi gir innkjøperne oversikten de trenger for å se potensielle problemer, få på plass beredskapsplaner og forhindre dyre avbrudd.

Les mer

Helse, sikkerhet og kvalitet

Et trygt arbeidsmiljø påvirker ikke bare kvaliteten på arbeidet – det gjenspeiler også selskapets kultur og verdier.

Les mer

Miljømessig bærekraft

Bærekraftig drift er ikke bare det rette valget – det er også et stadig viktigere mål på suksess og lønnsomhet.

Les mer

Også av interesse

Prekvalifiseringsspørreskjema

Disse grunnleggende verktøyene er første skritt for å finne leverandører som kan levere kontrakter samtidig som de oppfyller alle standardene.

Les mer

Datavalidering

Fakta er vår valuta, så vi vil ikke en gang vurdere å dele dataene vi har om leverandører, før vi har behandlet dem med en grundig valideringsprosess.

Les mer

Tilbakemelding om prestasjoner

Det er viktig å optimalisere prestasjonen til de eksisterende leverandørene for å sikre at du mottar tjenestene du har kjøpt.

Les mer