Kontaktskjema

Datavalidering

Fakta er vår valuta, så vi vil ikke en gang vurdere å dele dataene vi har om leverandører, før vi har behandlet dem med våre grundige valideringsprosesser.

Data du kan stole på

Achilles’ globale valideringsteam gjennomfører over 90 000 spørreskjemabaserte valideringer i året, sammen med 10 000 revisjoner. Kombinert med tilgangen til spesialiserte tredjeparts datastrømmer sørger teamet for at vi både kjenner til leverandørenes kvalifikasjoner og at vi kan gå god for dem.

Et nettverk tuftet på pålitelige data

Validering før synlighet: Vi viser ikke leverandørinformasjon til innkjøperne våre før den har bestått valideringskontrollene våre.

Vi holder dere oppdatert: Hvis valideringsarbeidet endrer statusen for noen av leverandørene eller produktene dere følger med på, får dere automatisk beskjed.

Viktig dokumentasjon på ett sted: Det interne kvalifikasjonsverktøyet vårt hjelper dere med å utvikle deres eget register over leverandørene, med revisjoner og informasjon om hvordan leverandørenes resultater er knyttet til deres egen virksomhet.

Rask prekvalifisering: Achilles’ tilgang til pålitelige tredjeparts datakilder reduserer leverandørenes arbeid med å sende inn informasjon og sparer dem både for tid og innsats.

Hvorfor vi gjør det?

Virksomheten vår er avhengig av at innkjøperne vet at de kan stole på oss når vi tilbyr informasjon om en leverandør. Vi tar ikke denne tilliten for gitt, og vi tar heller ikke dataene vi samler inn, for gitt. Validering handler om å sørge for at leverandører oppfyller de standardene som bransjen forventer, helt fra begynnelsen av.

Be om å bli kontaktet av ekspertteamene våre

Ta kontakt