Komma i kontakt
Ta det säkra före det osäkra: Övervaka hälsa och säkerhet i leverantörskedjan

Artikel, Artikel, Branschinsikter

Ta det säkra före det osäkra: Övervaka hälsa och säkerhet i leverantörskedjan

Under de senaste årtiondena har vi sett enorma förbättringar inom hälso- och säkerhetsmetoder på arbetsplatser samt ökad kunskap om vilken typ av risker arbetare utsätts för. Men svåra olyckor kan inträffa och inträffar fortfarande. I värsta fall kan dessa leda till förlorad arbetstid på grund av arbetsskador eller till och med dödsfall. Företag riskerar ryktesmässig skada och rättsliga följder.

Hälso- och säkerhetsbestämmelser ändras hela tiden, och det gör även de risker i leverantörskedjan som företag ställs inför dagligen. Även om ni själva har ordning på torpet när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, så behöver ni känna till huruvida era leverantörer och underleverantörer arbetar enligt internationella standarder.

Osäkerhet gör man bäst i att undvika när det gäller hälsa och säkerhet i leverantörskedjan. Så hur får man en helhetsbild?

Potentiella konsekvenser

Oavsett om det är rättvist eller inte så döms ofta organisationer utifrån företagen som de väljer att arbeta med och sina leverantörskedjor. Ni kan ha en prickfri hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, men misstag och onödiga olyckor i leverantörskedjan kan via samröre förstöra ert rykte.

De potentiella konsekvenserna är för allvarliga för att ignoreras. Om det konstateras att ni, eller leverantörerna, inte har uppfyllt skyldigheter och ansvar gentemot arbetarna riskerar ni att åtalas för brott.

En del av problemet är att det fortfarande saknas kunskaper om vad som utgör en arbetsplatsrisk och hur man ska hantera den. Olyckor på grund av fel verktyg och osäkra metoder ligger ofta i fokus och man glömmer arbetarnas psykologiska säkerhet och följderna av saker som för långa arbetstider.

Effekten av förlorad arbetstid på grund av skador kan ha stora konsekvenser för en verksamhet. I Storbritannien förlorades 30 miljoner arbetsdagar under 2017/18 på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Internationella arbetsorganisationen (IOL) uppskattar att runt 313 miljoner arbetare råkade ut för arbetsplatsolyckor 2015. Det innebär inte bara förlorad arbetstid och minskad produktivitet för företagen utan även förlorat levebröd och potentiellt livshotande skador.

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att alla på deras arbetsplatser arbetar i en miljö som är så säker som möjligt. Om man finner att ni, eller era leverantörer, har underlåtit att uppfylla kraven kan ni bli föremål för stämning.

Den ryktesmässiga skada ni får i kunders eller potentiella affärspartners ögon kan bli ännu dyrare på lång sikt. Gruvkatastrofen i Chile 2010 slutade med att alla 33 män som hade varit instängda räddades, men olyckan avslöjade omfattande fel och brister i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Företaget fick flera stämningar och gick till sist i konkurs. Oljespillet från BP Deepwater Horizon och den enorma mängd säkerhetsbrister som efterföljande utredningar visade ledde till stora skador på företagets rykte och aktiepris.

Det kan till och bli brottmålsprocesser. År 2016 åtalade en italiensk domstol verkställande chefer i den tyska verkstads- och stålkoncernen Thyssenkrupp för dråp efter att sju anställda dog i en fabriksbrand i Turin 2007.

Säkrare och effektivare

Vår statistik visar att hälso- och säkerhetsrevisioner verkligen fungerar och att granskade leverantörer har 40 procent färre dödsolyckor och utgör en betydligt mindre risk i leverantörskedjan för inköpare. Rent praktiskt innebär det färre olyckor, tryggare anställda och underentreprenörer samt färre störningar och mer effektiv drift.

Det finns flera fördelar med att sätta en hälso- och säkerhetsrevision högst upp på prioriteringslistan. Utöver minskade driftavbrott och kostsamma utredningar är en arbetsstyrka som känner sig trygg troligen mer engagerad och motiverad. Amazon möttes av strejker i USA, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Polen efter att arbetare påstod att de pressades till sin fysiska gräns.

Stora framsteg har gjorts inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, men vi anser att det fortfarande finns mycket som kan göras. Och vi erbjuder tjänster och produkter som hjälper inköpare och leverantörer att arbeta säkrare och effektivare.  Hälso- och säkerhetsrevisioner är ett viktigt verktyg i vår verktygslåda och dessutom kan våra nätverk hjälpa inköpare att välja att endast arbeta med leverantörer som uppfyller internationella standarder som OHSAS-18001.

Statistik från våra nätverk visar att leverantörer blir allt mer medvetna om hur viktigt det är med hälso- och säkerhetscertifiering. Under 2019 visar vår statistik bland leverantörer i gruvindustrin i Chile, som är medlemmar i vårt gruvnätverk, att andelen med aktiva system för att förebygga risk har ökat från 61 till 66 procent. I vårt nätverk Regic Peru har 84 procent av företagen ett system för hälso- och säkerhetsmiljöreglering, medan i den spanska motsvarigheten har endast 42 procent en OHSAS-18001-certifiering. Samtidigt har 77 procent av sydeuropeiska företag i Controlar ett förebyggande certifikat. Vi hjälper företag att skapa sunda, trygga och produktiva leverantörskedjorna över hela världen.

Men framförallt hjälper vi inköpare att se till att leverantörerna de arbetar med följer deras värderingar och standarder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi har alla verktyg som krävs för att ert företag ska bli säkert för alla inblandade – från kartläggning av leverantörskedjan, som identifierar risk- och efterlevnadsnivåer, till revisioner av arbetsrutiner och fortlöpande bevakning av risk i leverantörskedjan.

Kontakta vårt team idag för att få reda på mer om våra tjänster.

← Artikel