Komma i kontakt

Plattformen My Achilles

Hitta nya leverantörer och hantera risker i den internationella leveranskedjan, rapportering och leverantörsförbättringar i en global, flerspråkig plattform.

Ditt fönster in i din leveranskedja

På MyAchilles-plattformen kan du se resultaten av Achilles rigorösa leverantörsutvärdering, riskbedömning av leverantörskedjan och ratingprocess. Och oavsett hur du använder Achilles-plattformen erbjuder den alltid en utmärkt användarupplevelse.

Hantera och övervaka hela leveranskedjan

Identifiera nya leverantörer

Visa revisionsresultat

Analysera data och generera rapporter

Upptäck hur Achilles kan förändra er riskhantering i leveranskedjan

Boka en kostnadsfri konsultation med en expert på Achilles ESG.

Nyheter och insikter

Utvalda för dig