Komma i kontakt

Den tyska lagen om due diligence i leverantörskedjan

I januari 2024 utvidgas tillämpningsområdet för Lieferkettengesetz till att omfatta en större grupp organisationer som är verksamma både inom och utanför Tyskland. Läs mer om hur lagstiftningen kan tillämpas på ditt företag.

ACHILLES ESG SOLUTIONS

ESG risklösningar för leveranskedjan

Achilles är den världsledande experten på riskhantering i globala leveranskedjor. Vi arbetar med marknadsledande finansiella, industriella, kommersiella och statliga organisationer som kräver den seriösa, detaljerade analys och expertinsikt som krävs för att leverera exceptionella nivåer av EU CS DDD-rapporteringssäkerhet.

Nätverk av förkvalificerade leverantörer

Få tillgång till en omfattande databas med förkvalificerade leverantörer som uppfyller de ESG- och upphandlingsregler som är relevanta för dig.

Läs mer
on site audits

ESG due diligence av leverantörskedjan

Achilles unikt rigorösa validering är det bästa sättet att uppnå fullständig efterlevnad av LKSG.

Läs mer

Minskning av koldioxidutsläpp

Det enda brittiska ackrediterade ISO14064-1-certifieringssystemet som hjälper dig att mäta, hantera och minska ditt koldioxidavtryck.

Läs mer

Revisionsförklaring

Omfattande kontroll och validering av hållbarhetspåståenden i samband med lån kopplade till hållbarhet.

Läs mer

ACHILLES INSIGHT

Rekommenderas för dig

compliance and regulation

Ta kontakt med oss

Kontakta oss för att diskutera dina krav på ESG-leverantörskedjan