Komma i kontakt

Den tyska lagen om due diligence i leverantörskedjan

I januari 2024 utvidgas tillämpningsområdet för Lieferkettengesetz till att omfatta en större grupp organisationer som är verksamma både inom och utanför Tyskland. Läs mer om hur lagstiftningen kan tillämpas på ditt företag.

ACHILLES ESG SOLUTIONS

ESG risklösningar för leveranskedjan

Achilles is the world-leading global supply chain risk management expert. We work with market-leading financial, industrial, commercial and governmental organisations requiring the serious, detailed analysis and expert insight necessary to deliver exceptional levels of Leiferkettengesetz reporting confidence.

Nätverk av förkvalificerade leverantörer

Access an extensive database of pre-qualified suppliers meeting the ESG and procurement regulations relevant to you.

Learn more

ESG due diligence av leverantörskedjan

Achilles uniquely rigorous validation is the best way to fully achieve Lieferkettengesetz compliance.

Learn more

Minskning av koldioxidutsläpp

The only UK accredited ISO14064-1 Certification Scheme designed to help you measure, manage and reduce your carbon footprint.

Learn more

Revisionsförklaring

Comprehensive verification and validation of sustainability claims in the context of sustainability-linked loans.

Learn more

ACHILLES INSIGHT

Rekommenderas för dig

Ta kontakt med oss

Kontakta oss för att diskutera dina krav på ESG-leverantörskedjan