Komma i kontakt
5 skäl till varför ditt företag bör använda Achilles för due diligence av leverantörskedjan

Artikel, Branschinsikter

5 skäl till varför ditt företag bör använda Achilles för due diligence av leverantörskedjan

Många företag är nu skyldiga enligt lag att bedöma sina risker för mänskliga rättigheter och miljön. Investerare och konsumenter uttrycker allt oftare en preferens för varumärken som har en positiv inverkan. Att veta vad som händer i leveranskedjan är viktigare än någonsin tidigare.

I lagstiftning som EU:s kommande Supply Chain Due Diligence Act, Tysklands Leiferkettengesetz och Indiens BRSR-kärna är det avgörande att kunna bevisa vad man gör. Om det blir fel kan det påverka varumärkets rykte avsevärt och leda till betydande böter och andra påföljder. Greenwashing håller på att bli en farlig strategi.

Även de mest erfarna inom upphandling och leveranskedjor medger att de känner sig överväldigade av alla detaljer som de ombeds tillhandahålla för att visa vilken inverkan deras organisationer har på människor och planeten.

Tack och lov finns Achilles – en specialist på leverantörskedjan som tillhandahåller den seriösa, detaljerade analys och expertinsikt som krävs för att leverera exceptionell ESG-due diligence och tillförlitlig rapportering av leverantörskedjan.

 

Här är fem skäl till att börja hantera due diligence och rapportering i leverantörskedjan med Achilles:

Bred riskbedömning

Många tror att man kan förstå sin leverantörskedja genom att helt enkelt skrapa information om leverantörer från internet, men brott mot mänskliga rättigheter, som modernt slaveri och barnarbete, och miljöskador, som förorening av floder och olaglig skogsavverkning, kommer naturligtvis aldrig att delas frivilligt på webbplatser som AI-botar som Chat GPT kan söka igenom och hitta.

Achilles samlar in och utvärderar data om leverantörskedjan från en mängd olika källor, bland annat (men inte begränsat till) dokumentation från dina leverantörer, offentligt tillgänglig och historisk information från internet och utredningsrapporter från icke-statliga organisationer och välgörenhetsorganisationer samt kunskap och insikter från många års personliga revisioner och intervjuer med arbetare för att ge dig en heltäckande bild av riskerna i leverantörskedjan.

Detta multidisciplinära tillvägagångssätt är avgörande för efterlevnaden av nuvarande och framväxande global lagstiftning om leveranskedjor.

 

Robust due diligence av leverantörskedjan

Achilles högkvalificerade revisionspersonal finns över hela världen för att förhöra dokumentation, fysiskt inspektera arbetsplatser och konfidentiellt tala med personer som kan vara föremål för oetiska anställningsmetoder eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Achilles genomför tusentals revisioner varje år för att säkerställa att ni först kan identifiera och sedan åtgärda kränkningar av mänskliga rättigheter och negativ miljöpåverkan som kan förekomma i er leverantörskedja – innan de blir föremål för en uppmärksammad medieutredning som gör att er organisation hamnar på förstasidorna av fel anledningar.

Achilles driver på ständiga förbättringar genom att spåra resultat från revisionsrapporter och korrigerande åtgärder i leveranskedjan.

 

Rapportera med förtroende

Med Achilles kan du vara säker på att du arbetar med en branschledare som är fast besluten att ständigt förbättra internationella leveranskedjor. Achilles arbetar i nära samarbete med advokatbyråer, människorättsorganisationer och ledande kommersiella och statliga organisationer runt om i världen för att skydda människor, planeten och vinsten.

Achilles riskanalys av leveranskedjan ger dig den omfattande information du behöver för att kunna agera med tillförsikt och uppfylla alla viktiga krav på offentliggörande eller rapporteringsramar.

 

Det är enkelt!

Kunderna berömmer ofta Achilles för att ta bort bördan med riskhantering i leveranskedjan och regelefterlevnad. Med Achilles kan du känna dig trygg med att du har all information du behöver och arbeta mer effektivt med en dedikerad lösning som är särskilt utformad för att uppfylla dina rapporteringskrav – utan att behöva öka de interna resurserna eller investera i dyra interna system.

Ännu bättre är att Achilles-lösningen är ett utmärkt verktyg för både engelsktalande och icke-engelsktalande. Välj bara det språk du vill arbeta på och kom igång. Det ger dig inte bara den information du behöver på engelska, utan gör det också lättare för globala team att dela viktig information om leveranskedjan och lättare för dina globala leverantörer att engagera sig i processen för att ge dig bästa möjliga resultat.

Du kan också använda Achilles API för att integrera information om leveranskedjan i dina egna interna system för att stödja effektivare upphandlingar med lägre risk.

Oavsett hur du använder Achilles-plattformen erbjuder den alltid en utmärkt användarupplevelse.

 

Det är kostnadseffektivt

Achilles har de skalfördelar som krävs för att tillhandahålla en global risklösning för leveranskedjan som uppfyller både ESG-lagstiftningens krav och gör det möjligt för er att uppnå era egna ambitiösa hållbarhetsmål till ett kostnadseffektivt pris.

Om du vill ha större förtroende för din förmåga att uppfylla allt strängare krav på due diligence i leverantörskedjan, ta reda på mer om hur det är att arbeta med Achilles, och se hur din riskhantering i leverantörskedjan minskar och ditt rapporteringsförtroende ökar.

 

Ytterligare information

Du kan läsa mer om due diligence i leverantörskedjan i vår blogg ”När är tillräckligt, tillräckligt?”. Achilles publicerar också omfattande guider till olika lagar som rör leveranskedjan runt om i världen.

Arrange to talk to an ESG expert