Hållbarhetsteam

Rekommendationer för er som arbetar med hållbarhet, efterlevnad och insyn i leverantörskedjan.

Vår lösning för resultatstyrning hjälper team att systematiskt granska och övervaka leverantörers resultat när det gäller hållbar miljö. Verktyget kan delas med kollegor för en gemensam gransknings- och förbättringsprocess. Med vår granskning av koldioxidminskningar kan ni mäta ert koldioxidavtryck och utveckla effektiva strategier för att minska utsläppen. Onlineplattformen registrerar och beräknar koldioxidutsläpp medan vårt expertteam utför granskningar på plats. De använder flera verktyg som visar vilka framsteg ni gör varje år.
Framgång för ert team

Vi rekommenderar