För att insikter och kunskap slår efterklokhet

Vi engagerar oss i hållbarhet och resultat för de företag och verksamheter som vi arbetar med.

Vi samlar in och validerar leverantörsdata för att minska risker över hela världen. Informationsstyrd insikt skapar säkrare och hållbarare leverantörskedjor som presterar bättre.

Gå med i ett nätverk

Rulla nedåt för att läsa vidare

00%

Anställda på företag som har genomgått en Achilles revision löper 40 procent lägre risk att skadas på arbetet enligt brittiska RIDDOR (Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations).

00%

i genomsnitt, av RFI aktiviteter genom Achilles går till mikro- eller småföretag.

00

Vi har minskat kostnaden för leverantörskvalificeringar i den brittiska energibranschen med 24 miljoner € per år.

Fördelar

Så här kan vi hjälpa dig

Upphandlingar behöver inte ta så mycket tid, energi eller pengar så länge du har tillgång till det viktigaste: business intelligence. Insikter vinner alltid i längden

Hitta fler affärer

Reducera kostnader

Genom att skapa en process där inköparna kan hitta kvalificerade partners och leverantörerna kan dokumentera sina meriter gör vi det enklare för alla att göra affärer.

Hitta fler affärer

Minska risker

Vi samlar inte bara in den information som inköpare behöver för att fatta välinformerade beslut, utan vi granskar den noggrant för att hjälpa inköpare att identifiera och eliminera risker.

Hitta fler affärer

Ökad efterlevnad

Risker upphör inte med upphandlingen – vi arbetar för att hjälpa våra leverantörer att uppfylla kundernas behov, uppfylla standarder och stärka sina affärsförhållanden.

Hitta fler affärer

Hitta fler affärer

Våra leverantörer nyttjar nätverken för att bli synliga för nya anbudsmöjligheter och vet att de redan är prekvalificerade för inköparna.

Lösningar

Det här kan vi hjälpa dig med

Vi hjälper inköpare att hitta rätt leverantörer, hantera deras relationer och dra nytta av ökade nivåer av synlighet och kontroll över hela leverantörskedjan.

1

Sourcing och val av leverantör

2

Kontinuerlig leverantörssäkring

3

Riskhantering i leverantörskedjan

Så arbetar vi

Vi är globala

Vi är

Vi arbetar i 10 sektorer, i över 20 länder på fler än 23 språk med några av världens största företag.