Skapa en hållbar framtid

Det blir allt mer angeläget att bedriva etiska och hållbara verksamheter. Därför utför vi grundliga undersökningar av leverantörskedjorna så att vi kan leverera de insikter ni behöver för att uppfylla era hållbarhetsmål.

Mer information

Rulla nedåt för att läsa vidare

FÖRDELAR

Hur vi kan hjälpa dig

I över tre decennier har vårt nätverk med inköpare utvecklat de effektiva, etiska och hållbara leverantörskedjor som vi idag erbjuder. Genom att arbeta med oss minskar ni risken och höjer ESG-standarden med hjälp av våra intelligenta, datadrivna insikter som identifierar och hanterar risker i leverantörskedjan enligt våra fem principer för hållbarhet:

Ekonomi

Det är väsentligt att ha full insyn i leverantörernas ekonomiska risk i hela leverantörskedjan. Under kvalificeringsprocessen samlar vi in och verifierar uppgifter om ekonomisk risk från trovärdiga tredjepartskällor. Därmed tar vi bort behovet för leverantörer att svara på en mängd frågor.

Mer information

ESG

Andra frågor som vi granskar noggrant är hur verksamheter identifierar och hanterar sin inverkan på människor och på planeten (både positivt och negativt) och att de bedrivs lagenligt och på ett transparent sätt. På så vis ser vi till att ni behåller ert goda så anseendet.

Mer information

Hälsa och säkerhet

Vi hjälper er att minska olycks- och skaderisken på arbetsplatsen genom att regelbundet utföra rigorösa granskningar av leverantörer, som en extra företagsbesiktning.

 

 

Mer information

00 +

Inköpare

00

Validerade leverantörer

00

ESG-betyg

00 +

Språk

LÖSNINGAR

Hur vi arbetar

Vi hjälper köpare att hitta rätt leverantörer, hantera deras relationer och njuta av ökad synlighet och kontroll över hela deras leveranskedja. Upptäck hur vi kan hjälpa er att göra hållbara inköp:

1

Sourcing och val av leverantör

2

Kontinuerlig leverantörssäkring

3

Riskhantering i leverantörskedjan

ARBETA MED OSS

Varför Achilles?

Upphandlingar behöver inte ta så mycket tid, energi eller pengar så länge du har tillgång till det viktigaste: business intelligence. Insikter vinner alltid i längden.

Reducera kostnader

Reducera kostnader

Genom att skapa en process där inköparna kan hitta kvalificerade partners och leverantörerna kan dokumentera sina meriter gör vi det enklare för alla att göra affärer.

Minska risker

Minska risker

Vi samlar inte bara in den information som inköpare behöver för att fatta välinformerade beslut, utan vi granskar den noggrant för att hjälpa inköpare att identifiera och eliminera risker.

Ökad efterlevnad

Ökad efterlevnad

Risker upphör inte med upphandlingen – vi arbetar för att hjälpa våra leverantörer att uppfylla kundernas behov, uppfylla standarder och stärka sina affärsförhållanden.

Hitta fler affärer

Hitta fler affärer

Våra leverantörer nyttjar nätverken för att bli synliga för nya anbudsmöjligheter och vet att de redan är prekvalificerade för inköparna.

As a responsible developer, we are able to support other businesses in our supply chain where needed, helping them understand and address the ethical, human resources and safety challenges they face.

Sustainability Manager, British Land

VÅRA KUNDER

Vem drar fördel av våra insikter

Vi samarbetar med kunder i över 40 länder och på över 20 språk för att skapa insikter som förbättrar leverantörskedjan. Här är några exempel på företag som vi vägleder till hållbarhetsinriktade leverantörskedjor med hjälp av noggranna kontroller och granskningar.