Skapa en hållbar framtid

Det blir allt mer angeläget att bedriva etiska och hållbara verksamheter. Därför utför vi grundliga undersökningar av leverantörskedjorna så att vi kan leverera de insikter ni behöver för att uppfylla era hållbarhetsmål.

Mer information

Rulla nedåt för att läsa vidare

FÖRDELAR

Hur vi kan hjälpa dig

I över tre decennier har vårt nätverk med inköpare utvecklat de effektiva, etiska och hållbara leverantörskedjor som vi idag erbjuder. Genom att arbeta med oss minskar ni risken och höjer ESG-standarden med hjälp av våra intelligenta, datadrivna insikter som identifierar och hanterar risker i leverantörskedjan enligt våra fem principer för hållbarhet:

Ekonomi

A full view of the financial risk in your supply chain is vital. Our supplier pre-qualification process collects and verifies data related to financial risk from credible third-party sources – reducing the burden on suppliers to answer lots of questions.

Find out more

ESG

Identifying and managing the way a business impacts on people and planet, and how to conduct business compliantly and transparently, are issues we scrutinise, thoroughly, to keep you from the harm caused by reputational damage.

Find out more

Hälsa och säkerhet

We help you mitigate the risks around workplace accidents and injuries and we regularly – rigorously – audit existing suppliers to provide an extra layer of due diligence.

Find out more

00 +

Inköpare

00

Validerade leverantörer

00

ESG-betyg

00 +

Countries

HOW IT WORKS

Hur vi arbetar

Vi hjälper köpare att hitta rätt leverantörer, hantera deras relationer och njuta av ökad synlighet och kontroll över hela deras leveranskedja. Upptäck hur vi kan hjälpa er att göra hållbara inköp:

1

Sourcing och val av leverantör

2

Kontinuerlig leverantörssäkring

3

Riskhantering i leverantörskedjan

WORKING WITH US

Why Us?

Procurement doesn’t have to take masses of time, energy or money, as long as you have a steady supply of what matters most: business intelligence. Because insight beats hindsight.

Reducera kostnader

Reducera kostnader

Genom att skapa en process där inköparna kan hitta kvalificerade partners och leverantörerna kan dokumentera sina meriter gör vi det enklare för alla att göra affärer.

Minska risker

Minska risker

Vi samlar inte bara in den information som inköpare behöver för att fatta välinformerade beslut, utan vi granskar den noggrant för att hjälpa inköpare att identifiera och eliminera risker.

Ökad efterlevnad

Ökad efterlevnad

Risker upphör inte med upphandlingen – vi arbetar för att hjälpa våra leverantörer att uppfylla kundernas behov, uppfylla standarder och stärka sina affärsförhållanden.

Hitta fler affärer

Hitta fler affärer

Våra leverantörer nyttjar nätverken för att bli synliga för nya anbudsmöjligheter och vet att de redan är prekvalificerade för inköparna.

As a responsible developer, we are able to support other businesses in our supply chain where needed, helping them understand and address the ethical, human resources and safety challenges they face.

Sustainability Manager, British Land


OUR CUSTOMERS

Vem drar fördel av våra insikter

Vi samarbetar med kunder i över 40 länder och på över 20 språk för att skapa insikter som förbättrar leverantörskedjan. Här är några exempel på företag som vi vägleder till hållbarhetsinriktade leverantörskedjor med hjälp av noggranna kontroller och granskningar.