Komma i kontakt

Hållbarhet i leveranskedjan: Gör en etisk övergång till netto noll

Achilles tillhandahåller den seriösa analysen och expertinsikten om leverantörskedjan som krävs för att följa ESG-regler, uppfylla intressentkrav och uppnå ambitiösa etiska och hållbarhetsmål.

VAD VI GÖR

Hållbara lösningar för leverantörskedjan

Achilles är experten inom riskhantering av globala leverantörskedjor. Vi samarbetar med marknadsledande finansiella, industriella, kommersiella och statliga organisationer som kräver den seriösa, detaljerade analysen och expertinsikten som krävs för att leverera exceptionella nivåer av förtroende vid miljö-, sociala och styrelserapportering.

Nätverk med förkvalificerade leverantörer

Få tillgång till en omfattande databas med förkvalificerade leverantörer som uppfyller ESG- och inköpsregler som är relevanta för dig.

Lär dig mer

Due diligence inom leverantörskedjan

Achilles unikt rigorösa valideringssystem och ESG-betygssystem är det bästa sättet att uppfylla dina åtaganden och mål inom leverantörskedjan.

Lär dig mer

Karbonreduktion

Akkrediterat certifieringsprogram enligt ISO14064-1, fullständigt i linje med SBTi, CDP och TCFD och bevisat för att minska din koldioxidavtryck med upp till 50 % på mindre än 6 år.

Lär dig mer

Förklaring om försäkran

Tydligt visa din prestation gentemot ESG-nyckeltal och hållbarhetsprestandamål (SPT) för långivare och andra intressentgrupper

Lär dig mer

Hur kan Achilles hjälpa dig?

Hur det fungerar

Achilles erbjuder bästa skydd mot leverantörskedjerisk

Vi är stolta över att vara den enda specialisten inom leverantörskedjerisk som erbjuder verkligt ingående bedömningar, inklusive platsbesök, för att tillhandahålla den nivå av leverantörskedjetransparens och förtroende som verkligen krävs av dagens mest miljömedvetna och etiska organisationer

Lär dig mer
1

Identifiera dina risker

2

Driv förbättring

3

Visa efterlevnad

VARFÖR ACHILLE

Skydda människor, planeten och vinsten

I över 30 år har Achilles skyddat organisationers affärsintressen och rykte genom att erbjuda oöverträffade nivåer av transparens inom leverantörskedjan, karbonreduktion och -hantering. Med verksamhet på 17 platser över hela världen är Achilles i frontlinjen i kampen mot klimatförändringar, en förespråkare för social rättvisa och mänskliga rättigheter, och en expert inom hälsa, säkerhet och riskhantering

Radikal transparens

Achilles tillhandahåller noggrann validering av leverantörsinformation och genomför fysiska revisioner av leverantörer

Fullständig tjänst

Achilles är den ledande experten inom reglering av inköp, hälsa och säkerhet, finansiell och cyberrisk samt hållbarhet och karbonstyrning

Lokal närvaro

Achilles förstår fullt ut leverantörsdynamiken i alla länder där du bedriver verksamhet.

Global skala

Achilles möjliggör för dig att hantera hela din globala leverantörskedja på en plattform.

Mitt första steg är att gå till Achilles för att se om produkten är tillgänglig från en registrerad leverantör. Om den är det kan jag omedelbart se all certifiering och information jag behöver.

Emma Polson, Procurement and Supply Chain Manager, Prosafe

Lär dig mer

VÅRA KUNDER

Vi stödjer världens största företag att skapa och upprätthålla etiska, hållbara och transparenta leverantörskedjor

Vi samarbetar med några av de största varumärkena inom energi, gruvdrift, olja och gas, byggindustri, kemikalier, läkemedel, transport och logistik, tillverkning, finansiella tjänster och detaljhandel. Vi stödjer även offentlig upphandling och ideella organisationer.

Orsted chooses Achilles for ESG supply chain management
Skanska chooses Achilles for ESG supply chain

Achilles News and Insight