Strategiska partners

Vi vill fortsätta samarbeta med företag i det bredare ekosystemet av leverantörskedjor som vi tror kan ge mervärde för våra kunder.

Viktiga egenskaper hos partners inom detta område är: förmåga att skala globalt med Achilles, en harmonisering av kärnvärden och en tydlig affärsmodell som är till nytta för våra kunder.

Om du vill diskutera möjligheten att samarbeta med oss kan du fylla i formuläret längst ner på sidan.

Våra strategiska partner:

Informa

Informa

Är marknadsledande inom leverans av kommersiell, ekonomisk, sektoriell information och marknadsföringsinformation för att öka kundernas och leverantörernas kunskap och minimera affärsrisker. ”Vinnande informationstjänster för näringslivet”

NOF

NOF

NOF Energy är en mycket proaktiv organisation för affärsutveckling som arbetar på uppdrag av företag inom sektorerna för olja och gas, förnybara offshore-resurser och energi.
Vi levererar kvalitetstjänster till vårt nätverk av företag och hjälper dem med att identifiera nya affärsmöjligheter i Storbritannien och internationellt. Vi tillhandahåller också branschupplysningar, främjar nätverkande och internationell handel samt profilerar och skapar viktiga kontakter.

Systain

Systain

Systain är ett internationellt konsultföretag inom CSR-strategi. Som expert på globala och komplexa värdekedjor hittar vi lösningar för våra kunder på globala utmaningar relaterade till miljö-, arbets- och produktionsförhållanden.

Creditsafe

Creditsafe

Creditsafe är en av världens mest använda leverantörer av kreditupplysningar om företag. Över 90 000 företag i Europa, Asien och USA verifierar sina kunder och leverantörer med finansiella rapporter från dem. Creditsafe erbjuder en flexibel prissättningsmodell och ett alternativ med ett fast pris. Deras databas innehåller information om mer än 240 miljoner företag över hela världen.

Greenvilles inköpspartner

Greenvilles inköpspartner

Greenville är den ledande inköpskonsulten och utbildningsarrangören i Irland. De stöder inköp inom sektorn för offentliga tjänster och energisektorn. Som efterträdare till Achilles konsult- och utbildningsverksamhet är de stolta över samarbeten med kunder och arbetar som en del av deras inköpsteam för att leverera praktiska, kundfokuserade, skräddarsydda lösningar.

Equifax

Equifax

Vi har en av de största källorna till detaljerad företagsinformation i Europa. På så sätt stärker vi våra kunder med uppdaterad insikt i företagen och personerna bakom dem. Genom att använda innovativ teknik, prediktiv analys och expertråd hjälper vi kunder att driva sina verksamheter framåt.

Goodwood Mastercard

Goodwood Mastercard

Goodwood Festival of Speed har fått ett globalt rykte som det största årliga firandet av motorsport. Här samlas entusiaster, sporthjältar och branschledare under fyra fartfyllda dagar.

Turner and Townsend

Turner and Townsend

T&T grundades 1946 i Storbritannien som ett partnerskap av byggnadsingenjörer. Det har nu vuxit till att bli ett världsledande företag för professionella tjänster och har 97 kontor runtom i världen. De erbjuder oberoende rådgivning för att säkra kunders kommersiella intressen i samband med investeringsprogram inom fastigheter, infrastruktur och naturresurser.

Toitu Envirocare

Toitu Envirocare

Achilles driver Carbon & Energy Management And Reduction Scheme (CEMARS) under licens från Toitu Envirocare ‒ den ledande leverantören av miljöcertifiering i Nya Zeeland. Sedan 2001 har deras program säkerställt att företagen drar fördel av bästa internationella praxis, tillämpad vetenskap och effektiva verktyg.

Jaggaer

Jaggaer

JAGGAER:s SaaS-baserade source-to-pay-lösning ger synlighet, oöverträffade insikter och rekommendationer till ledande aktörer inom upphandling. Resultatet är en smidig leverantörskedja som drivs av effektiv utgiftsanalys, detaljerad kontraktshantering och effektiva lösningar för leverantörsreskontra.

SAP Ariba

SAP Ariba

SAP Ariba är ledande inom utgiftshantering. De erbjuder marknadsledande lösningar för att digitalisera och integrera hela eller delar av source-to-pay- eller order-to-cash-processen, via världens största affärsnätverk, för att hjälpa er att modernisera och utveckla er verksamhet.

Refinitiv

Refinitiv

Refinitiv tillhandahåller information, insikter and teknik som stimulerar innovation and resultat på globala finansmarknader. De hjälper sina kunder att fatta välgrundade beslut, i synnerhet inom finansbranschen, så att de kan handla smartare och snabbare, klara regelefterlevnad och skala upp verksamheten på ett effektivt sätt.

Evalian

Evalian

Evalian erbjuder tjänster inom informationsrisker och verksamhetsresiliens. Vi är specialiserade på dataskydd, informationssäkerhet, verksamhetskontinuitet och ISO-certifiering. Våra tjänster omfattar rådgivning, utvärdering, revision, utbildning och support på entreprenad.

DHL R360

DHL R360

DHL Resilience 360 är en programvaruplattform för riskhantering av leverantörskedjan som hjälper företag att förutse, bedöma och minska riskerna för avbrott i leverantörskedjor. Deras verktyg för riskminimering ger företag den information de behöver för insyn i leverantörskedja och regelefterlevnad samt ger dem möjlighet att övervaka incidenter i nära nog realtid.

PRI

PRI

PRI är en icke-vinstdrivande branschorganisation som är internationellt känd för sina säkerhetsdrivna revisioner inom luftfartsbranschen. PRI sköter det globala luftfartsrevisionsprogrammet Nadcap. Nadcap levererar noggranna tekniska revisioner för 18 särskilda produkter och processer. Programmet utför 6 000 revisioner om året i hela världen och över 55 abonnenter är OEM-tillverkare som använder Nadcap för att säkerställa högsta tillverkningskvalitet i sina leverantörskedjor.

BVGA Associates

BVGA Associates

BVG Associates tillhandahåller strategisk rådgivning kring förnybar energi och har expertkunskaper inom verksamheten, ekonomin och tekniken för generering av förnybar energi.
Vi kombinerar en djupgående branschkunskap med kunskaperna från företagsrådgivning.
Våra kunder väljer oss när de vill göra nya saker, tänka på nya sätt och lösa svåra problem

Schjødt

Schjødt

Schjødt är en ledande skandinavisk affärsjuridisk byrå som erbjuder fullständig service, De har ett team på runt 250 jurister i Oslo, Stavanger, Ålesund, Bergen, Stockholm och London. De skräddarsyr sin juridiska rådgivning till klienternas professionella och geografiska affärsmål och -behov.