Vi arbetar med er

Inte nog med att vi förbättrar verksamhetsresultat och ökar prestationen i leverantörskedjan, vi hjälper dessutom inköpare med aspekter som gynnar samhället genom att hantera viktiga frågor som säkerhet, modernt slaveri, korruption, hållbar miljö – inklusive koldioxidminskning – och att ge stöd till små och medelstora företag.

Olika roller inom upphandling och riskhantering leder till olika sätt att hantera leverantörers resultat och risk.

Våra globala produkt- och tjänstemoduler kan kombineras och konfigureras  så att de återspeglar behoven för att hantera risk inom specifika organisationer, sektorer eller utifrån yrkesmässiga perspektiv.

Vi erbjuder en komplett tjänst med registrering av leverantörer, hantering av information och regelefterlevnad samt kvalificering. Detta minskar – eller till och med eliminerar – behovet av kostsam intern hantering av leverantörskedjan och frigör team så att de kan ägna sig åt andra uppgifter som uppfyller avdelningens mål.

Välj team

Se hur vi hjälper specifika team att prestera

Hälso- och säkerhetsteam

Kontraktshanteringsteam

CSR/hållbarhetsteam

Riskhanteringsteam

Compliance-team

Upphandlingsteam