Komma i kontakt

Compliance-team

Vi förstår era affärsbehov. Våra lösningar skapar trygghet.

FRAMGÅNG FÖR ERT TEAM

Vi rekommenderar

Finansiell risk och affärskontinuitet

Verksamhetens framgång vilar på leverantörernas lönsamhet och ekonomiska stabilitet.

Mer information

Hälsa, säkerhet och kvalitet

Säkerhet i arbetsmiljön påverkar inte bara produkternas kvalitet utan återspeglar även företagets kultur och värderingar.

Mer information

Verktyg för arbetsflöden

Det är svårt nog att hantera leverantörskedjan utan att behöva arbeta med flera olika system som är svåra att förstå.

Mer information

Also of interest

GDPR-granskning

GDPR-efterlevnad kräver en kontinuerlig riskbaserad metod för dataskydd. Visa att ni följer och förstår hur detta inverkar på avtalsenliga åtaganden.

Mer information

Kartläggning av leverantörskedjan

Det går inte att kontrollera det man inte ser. Och samtidigt som leverantörskedjor blir alltmer invecklade blir det allt fler infallsvinklar att tänka på.

Mer information

Granskning av ledningssystem

Det ligger stora utmaningar i att balansera kostnader och risker relaterade till leverantörer samtidigt som ni säkerställer att regler efterlevs i hela leverantörskedjan.

Mer information