Seafood | Achilles
Komma i kontakt

Seafood

Ett dedikerat nätverk för inköpare och leverantörer inom fisk- och skaldjursindustrin, utvecklat för och av de största aktörerna i branschen tillsammans med Achilles. Vi stöder branschen med lösningar för bästa praxis och efterlevnad i enlighet med transparenslagen samt miljö-, social- och affärsetik i hela leveranskedjan.

ACHILLES KUNDER

Världens ledande energibolag väljer Achilles

Achilles arbetar med världens ledande fisk- och skaldjursföretag och ger stöd över hela världen för att minska miljöpåverkan, utrota modernt slaveri, stödja kontinuerliga förbättringar av leveranskedjan och säkerställa tillförlitlig rapportering av due diligence i leveranskedjan.

Berättelser från kunder

Achilles kunder är marknadsledande och ligger i framkant när det gäller miljöstyrning och social styrning.

LÖSNINGAR FÖR FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Lösningar för en säkrare, rättvisare fisk- och skaldjursindustri med lägre koldioxidutsläpp

Achilles har många decenniers erfarenhet av att arbeta med världens ledande energibolag för att hantera risker i leveranskedjan, minska koldioxidutsläppen och leverera exceptionell transparens i leveranskedjan.

Nätverk av kvalificerade leverantörer

Få tillgång till en noggrant validerad databas med förkvalificerade leverantörer inom byggbranschen som uppfyller lokala och internationella ESG- och upphandlingsregler.

Läs mer

Due diligence av leverantörer

Noggrann bedömning och validering av er leverantörskedja för att säkerställa att era leverantörer uppfyller era standarder och att ni följer de bestämmelser som är relevanta för er verksamhet.

Läs mer

Carbon Reduce

Effektivt mäta, hantera och minska ditt koldioxidavtryck med världens enda ISO14064-1 Carbon Management Scheme.

Läs mer

Revisionsförklaring

Tydligt visa era resultat mot ESG-nyckeltal och hållbarhetsmål (SPT) för långivare och andra intressentgrupper.

Läs mer

Akilles branschinsikt

Rekommenderas för dig

Prata med oss

Tala med en av våra experter på ESG och koldioxidhantering