Komma i kontakt

Att stärka hållbar finansiering

Achilles har över 30 års erfarenhet av att hjälpa företag att uppfylla de högsta miljömässiga, regulatoriska, etiska och moraliska standarderna.

Våra data hjälper företag att utforma, verifiera och övervaka sina hållbarhetsstrategier och få tillgång till fördelarna med hållbarhetsrelaterade lån.

0

Marknaden för Sustainability-Linked Loans (SLL) upplever en aldrig tidigare skådad tillväxt och förväntas öka från 143 miljarder dollar 2019 till svindlande 17 311 miljarder dollar 2026.

FRAMTIDEN

Omvandling av finanssektorn för en hållbar framtid

Som hållbara kopplade lån blir alltmer integrerade i kapitalförvaltningen, inser företagen deras strategiska betydelse. Till skillnad från gröna och sociala lån erbjuder SLL en mångsidig lösning för allmänna företagsändamål, vilket ger låntagarna en rad fördelar:

Lägre räntor

Förbättrat anseende

Hållbarhet på företagsnivå

Minska kreditrisken

VÅR LÖSNING

Att frigöra fördelarna med hållbar finansiering

Achilles erbjudande inom hållbar finansiering är mångsidigt och vägleder dig på vägen mot att låsa upp fördelarna med hållbar finansiering med hjälp av en omfattande och holistisk strategi. Med 30 års erfarenhet ger vi dig möjlighet att särskilja ditt företag på marknaden när du strävar efter hållbar finansiering. Achilles utrustar dig med de viktigaste verktygen och försäkringarna för en framgångsrik och trovärdig resa.

 

 

Val av nyckeltal och benchmarking
Revisionsförklaring
Regelbundna oberoende rapporter om SPT:s framsteg

Achilles arbetar noggrant med att identifiera och benchmarka nyckeltal (KPI:er) och hållbarhetsmål (SPT:er) som är relevanta för er verksamhet och i linje med branschstandarder. Med hjälp av vår omfattande erfarenhet av hantering av leveranskedjan och ESG-metoder skräddarsyr vi dessa indikatorer för att anpassa dem till er specifika hållbarhetsstrategi och ser till att de är mätbara och jämförs med både interna mål och externa branschriktmärken. Detta första steg är avgörande för att skapa ett robust och effektivt ramverk för hållbarhetsrelaterade lån.

Achilles Statement of Assurance (SA) är kärnan i vårt engagemang för ansvarsfull finansiering och erbjuder omfattande verifiering och validering av hållbarhetspåståenden i samband med lån kopplade till hållbarhet. Den fungerar som en evidensbaserad trovärdighetsstämpel och ger långivare möjlighet att fatta välgrundade beslut med oöverträffat förtroende och gör det möjligt för låntagare att visa upp ambitiösa, mätbara resultat för miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) KPI:er och hållbarhetsmål (SPT:er). Vår rigorösa och oberoende verifieringsprocess, som utförs av erfarna hållbarhetsexperter, eliminerar riskerna för greenwashing och säkerställer tillförlitligheten i hållbarhetsdeklarationerna. Det är inte bara ett dokument, det är en katalysator för förtroende, efterlevnad och positivt engagemang från intressenter i strävan efter en hållbar framtid för verksamheten. Läs mer

Hållbar finansiering är en ständigt pågående resa, och Achilles säkerställer transparens och ansvarsskyldighet genom hela processen. Vi tillhandahåller regelbundna oberoende rapporter till både låntagare och långivare, med en detaljerad redogörelse för de framsteg som gjorts mot hållbarhetsmålen (SPTs). Dessa rapporter, som vanligtvis upprättas årligen, fungerar som en mekanism för att övervaka och visa upp ert engagemang för hållbarhet. Med hjälp av våra omfattande data och erfarenheter blir dessa rapporter värdefulla verktyg för företag som vill anpassa sina hållbarhetsmål till hela företaget, främja förtroende och säkerställa efterlevnad av branschstandarder.

Achilles News and Insight

Ta kontakt med oss

Kontakta oss för att diskutera dina behov av hållbar finansiering