Komma i kontakt

Riskhanteringsteam

Vi förstår era affärsbehov. Våra lösningar skapar trygghet.

FRAMGÅNG FÖR ERT TEAM

Vi rekommenderar

Riskhantering

Det blir allt svårare att reagera effektivt på risk utan tillgång till rätt information.

Mer information

Finansiell risk

Vi ger inköpare den översikt de behöver för att upptäcka potentiella problem, skapa beredskapsplaner och undvika kostsamma störningar.

Mer information

Cyber och IT

Risker förändras och cyberattacker blir ett allt större problem inom leverantörskedjor.

Mer information

Intresseområden

Kartläggning av leverantörskedjan

Det går inte att kontrollera det man inte ser. Och samtidigt som leverantörskedjor blir alltmer invecklade blir det allt fler infallsvinklar att tänka på.

Mer information

Kvalificeringsformulär

Detta grundläggande verktyg är det första steget för att hitta leverantörer som levererar enligt kontrakt samtidigt som de uppfyller alla krav ni ställer på regelefterlevnad och standarder.

Mer information

Riskövervakning

Identifiera  risk,  bedöma  risk  och  vidta åtgärder för att  minska  risk  till en  acceptabel nivå för er leverantörskedja.

Mer information