Risikostyringsteam

Vi forstår forretningsbehovene dine. Med løsningene våre kan du slappe av.

Våre løsninger gir deg en bedre forståelse av leverandørkjeden, og avdekker potensielle svakheter for å redusere faren for leverandørsvikt og forstyrrelser i leverandørkjeden.

Risikostyringsteam identifiserer, vurderer og prioriterer risikoer og etablerer rammeverk og prosesser for å redusere disse. Hovedfokuset er å se etter svakheter og risikoer i leverandørkjeden samt å samarbeide med leverandører for å forbedre eller støtte dem. Risikostyringsløsningene reduserer kostnader og innsats, slik at teamene kan konsentrere seg om å nå målene.

SUKSESS FOR TEAMET DITT

Anbefalt for deg

Risikostyring

Hvis du ikke har tilgang til riktig informasjon, blir det vanskeligere å reagere effektivt på risikoer som selskapet står overfor.

Les mer

Økonomisk risiko

Vi gir innkjøperne oversikten de trenger for å se potensielle problemer, få på plass beredskapsplaner og forhindre dyre avbrudd.

Les mer

Cyber og IT

Risikoene utvikler seg stadig, og cyberangrep er et betydelig problem i leverandørkjeden.

Les mer

Også av interesse

Kartlegging av leverandørkjeden

Du kan ikke kontrollere det du ikke kan se. Og etter hvert som leverandørkjedene blir mer og mer komplekse, blir det stadig flere vinkler å dekke.

Les mer

Prekvalifiseringsspørreskjema

Disse grunnleggende verktøyene er første skritt for å finne leverandører som kan levere kontrakter samtidig som de oppfyller alle standardene.

Les mer

Risikoovervåkning

Identifisere risikoer, vurdere risikoer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoer til et akseptabelt nivå i leverandørkjeden.

Les mer