Risikostyring

Det er alltid en fare for risiko i leverandørkjeden – proaktiv håndtering gir en konkurransefordel.
Drevet av innsikt

Den intelligente måten å identifisere og håndtere risiko på

Back to all products

Hvis du ikke har tilgang til riktig leverandørdata, blir det vanskeligere å reagere effektivt på risikoer som selskapet står overfor. Ved å samle inn og verifisere typen informasjon som innkjøperne trenger, forbedrer vi ikke bare reaksjonstiden deres, men vi hjelper dem også med å være mer proaktive i håndtering av tredjepartsrisiko.

Alle virksomheter står overfor risikoer som spenner fra det hverdagslige til det eksepsjonelle. Men uansett hvor stor eller liten risikoen er, er det best å minimere forstyrrelser gjennom økt oversikt, aktiv overvåkning og strategisk planlegging. De nøyaktige kvalitetsdataene som vi gir innkjøperne, betyr at anskaffelses- og leverandørkjedeteam kan bruke mindre tid på å innhente og verifisere data og mer tid på å styrke virksomhetens tilpasningsdyktighet.

I leverandørkjeder har

0 %

virksomheter opplevd forstyrrelser på grunn av problemer hos én enkelt leverandør
Vuealta study – 2019

Fordeler

Heve standardene for risikostyring

Se det i praksis

Be om demonstrasjon

Hovedelementer

Slik fungerer det

Tjenestene våre er utviklet for å redusere tredjepartsrisiko og forbedre etterlevelse – i alt fra sourcing og utvelging til eksisterende relasjoner.

Det har gitt oss et nytt perspektiv på vår egen organisasjon og hjulpet oss til å bli et mer seriøst og bedre organisert selskap. Vi er bedre rustet til å gripe fatt i og styre risiko. Det at vi hele tiden må holde dokumentasjonen à jour – noe som er ukomplisert med det nye systemet – har også styrket disiplinen.»

Andreas Lie, daglig leder i Røyrås Treindustri


Finn ut mer
Pakker

Velg pakken som passer for deg

Siden du er interessert i risikostyring