Komma i kontakt

Riskhantering

Det finns alltid risker i leverantörskedjan. De som arbetar aktivt för att hantera dessa risker får konkurrensfördelar.

INSIKTSSTYRD

Den bästa metoden för att identifiera och hantera risk

Back to all products

Det är svårare att reagera effektivt på risk utan tillgång till rätt leverantörsinformation. Vi samlar in och verifierar alla de uppgifter som hjälper inköpare att reagera snabbare. Vi hjälper dem även att aktivt förebygga risk hos tredje part.

Alla företag ställs inför risker som kan vara allt från vardagliga till exceptionella. Det bästa sättet att minimera störning, oavsett riskens omfattning, är genom bättre översikt, aktiv övervakning och strategisk planering. De uppgifter vi ger inköpare har så pass hög kvalitet och är så tillförlitliga att upphandlingsteam och team som arbetar med leverantörskedjor kan lägga mindre tid på att samla in och verifiera data och mer tid på att förbättra verksamhetens motståndskraftighet och anpassningsförmåga.

0%

I frågan om leverantörskedjor har av företag upplevt störningar på grund av avbrott hos en enda leverantör.

Vuealta study – 2019

FÖRDELAR

Höjer standarder inom riskhantering

Se hur det fungerar

Be om en demonstration

FUNKTIONER

Så här fungerar det

Våra tjänster bidrar till att minska extern risk och förbättra regelefterlevnaden i alla stadier, från upphandling och urval till kontinuerliga relationer.

Vi har fått ett nytt perspektiv på vår organisation som hjälper oss att bli ett mer seriöst och bättre organiserat företag som nu är utrustat för att åtgärda och hantera risk. Det har också uppmuntrat oss till att se till att hinna ikapp med det administrativa vilket är enkelt med det nya systemet.”

Andreas Lie, administrativ chef, Røyrås Treindustri

Mer information

PAKET

Välj det paket som passar bäst

Request a call back from our team of experts

Fields marked with * are mandatory.

Eftersom du är intresserad av riskhantering